στρατηγικές
Hand moving pawn on a conceptual maze. Shortcut to success or career guidance concept. Composite image between a hand photography and a 3D background.

4 στρατηγικές των έξυπνων επιχειρήσεων

της Ευρυδίκης Μαρκοπούλου

Η ίδρυση μίας επιχείρησης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το ρίσκο είναι μεγάλο, όπως και οι προσπάθειες και ο κόπος που καταβάλλονται από τους δημιουργούς της. Προκειμένου μία επιχείρηση να εδραιωθεί στην αγορά, οφείλει να έχει τις σωστές στρατηγικές. Το μυστικό για ένα σωστό σχέδιο είναι να τεθούν οι σωστές ερωτήσεις, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τα σημαντικότερα σημεία του εγχειρήματος, όπως:

  • Ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο στοχεύω να λύσω;
  • Πώς το προϊόν μου θα λύσει το πρόβλημα;
  • Πώς θα επωφεληθώ από αυτό;

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές θέτουν τους βασικού άξονες της πορείας. Γνωρίζουμε πια τα σημεία που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Παράλληλα, είναι πιθανό να αποκαλυφθούν και κάποιες αδυναμίες. Ίσως έχουμε ένα καλό σχέδιο, αλλά δεν έχουμε αναπτύξει τον κατάλληλο μηχανισμό για να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία;

Ανάλυση ανταγωνισμού

Η ανάλυση του ανταγωνισμού είναι ουσιαστική για ένα επιτυχημένο business plan. Αρχικά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια έρευνα για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Αφού γίνει μία λεπτομερής καταγραφή, είναι εύλογο να γίνει μία εις βάθος έρευνα για τα προϊόντα τους, την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τα δυνατά σημεία των επιχειρήσεων αυτών, αλλά και να σχηματίσει μία εικόνα για τους χρήστες των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Άλλωστε, οι πελάτες των ανταγωνιστών είναι πιθανοί πελάτες.

Κριτικές

Οι κριτικές των προϊόντων και υπηρεσιών από τους χρήστες είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να βελτιωθούν. Οι κριτικές παρέχουν σημαντικό feedback και με βάση αυτό, μπορούν να αναδιαμορφώσουν τα προϊόντα τους. Πώς μπορεί αυτό να γίνει σωστά; Αρχικά θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση των κριτικών σε θετικές και αρνητικές. Αν είναι δυνατό, η κατηγοριοποίηση μπορεί να επεκταθεί και σε επιμέρους στοιχεία του προϊόντος, όπως την τιμή, την ποιότητα, κ.α.

Κατηγοριοποίηση των κριτικών

Αφού γίνει η ανάλυση των κριτικών, η κατηγοριοποίηση είναι απαραίτητη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί μία επιχείρηση να ανιχνεύσει την συχνότητα των καλών και κακών κριτικών. Με αυτόν τον τρόπο, μία επιχείρηση μπορεί να αναγνωρίσει τι ακριβώς αναζητούν οι πελάτες ή τους αποθαρρύνει.

Think big

Αν και μια σωστή στρατηγική είναι απαραίτητη για την πρόοδο μίας επιχείρησης, το πάθος των ανθρώπων που την στελεχώνουν είναι αυτό που θα της δώσει την ώθηση ώστε να εξελιχθεί και να προχωρήσει.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!