Σπουδές στη Σκανδιναβία

Σπουδές στη Σκανδιναβία – εισαγωγικά

Η Σκανδιναβική χερσόνησος υπήρξε πάντοτε ένας γεωγραφικός χώρος ο οποίος χαρακτηρίζονταν από οικονομική σταθερότητα, και ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο. Η Δανία, η Νορβηγία και η Σουηδία αποτελούν τις λεγόμενες χώρες της Σκανδιναβικής. Η γειτονική Φινλανδία και Ισλανδία, ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των Βορείων χωρών. Οι χώρες αυτές έχουν κατά καιρούς χαρακτηρισθεί ως οι πλέον καινοτόμες σε οικονομικό, κοινωνικό, επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο. Η υψηλή ποιότητα της ζωής σε συνδυασμό με το επίπεδο της επιστημονικής έρευνας, ο λεγόμενος σκανδιναβικός τρόπος ζωής, καθιστούν αυτές τις χώρες πόλους έλξης τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το υψηλό βιοτικό επίπεδο και οι κοινωνικές παροχές του Σκανδιναβικού μοντέλου προσέλκυαν και συνεχίζουν να προσελκύουν φοιτητές και εργαζόμενους από όλο τον κόσμο. Όσον αφορά τις σπουδές στη Σκανδιναβία, ανήκουν και αυτές στο πλαίσιο των κοινωνικών παροχών: τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Σκανδιναβικής προσφέρουν υψηλού επιπέδου σπουδές, οι οποίες συνήθως δεν περιλαμβάνουν δίδακτρα για τους φοιτητές που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι, τα σκανδιναβικά ακαδημαϊκά ιδρύματα προσελκύουν πληθώρα φοιτητών από διάφορα σημεία του κόσμου. Σε συνδυασμό με την δυνατότητα απόκτησης ενός αγγλόφωνου προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού τίτλου, τα σκανδιναβικά πανεπιστήμια αποτελούν μια ιδανική επιλογή σπουδών. Όσον αφορά την έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο, πρέπει να τονίσουμε πως οι θέσεις που προσφέρονται είναι σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούμενες από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ή από ιδιωτικά και κρατικά κληροδοτήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται τόσο ο ελεύθερος και ανοιχτός χαρακτήρας της έρευνας όσο και οι ποιότητα της εργασίας σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Επομένως, οι τρεις σκανδιναβικές χώρες προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα στον χώρο των σπουδών σε όλα τα επίπεδα.

Σπουδές στη Σκανδιναβία: Δανία

Η Δανία είναι ένα μικρό κράτος το οποίο ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χαρακτηριστικά του λεγόμενου σκανδιναβικού μοντέλου είναι πολύ έντονα στην περίπτωση της Δανίας. Η Δανία προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο σπουδών και εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες σε σχέση με το επίπεδο της αγγλομάθειας στις χώρες της Ευρώπης, οι Δανοί χαρακτηρίζονται ως αγγλομαθείς σε ποσοστό 86%. Έτσι, η Δανία προσελκύει συνεχώς πληθώρα διεθνών φοιτητών αλλά και εργαζόμενων σε διάφορους τομείς, όπως οι πολυεθνικές εταιρίες. Παρότι η Δανική κουλτούρα χαρακτηρίζεται ως «μελαγχολική», με κύριους εκπρόσωπους τον Άμλετ, τον υπαρξιστή φιλόσοφο Κίρκεγκωρ αλλά και τον παραμυθά Άντερσεν, προσφέρει ένα αρκετά γοητευτικό τρόπο ζωής.

Αναφορικά με τις σπουδές στην Δανία, ο διεθνής ακαδημαϊκός οδηγός QSRankings 2012/2013 τοποθετεί τα 5 από τα 8 Πανεπιστήμια της χώρας ανάμεσα στα 400 καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς. Το πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης λαμβάνει μάλιστα την 51η θέση σύμφωνα με τον συγκεκριμένο οδηγό. Ακολουθούν τα πανεπιστήμια του Άρχους και της Οντένσε, τα οποία καταλαμβάνουν επίσης πολύ υψηλές θέσεις. Οι σπουδές στην Δανία συνδυάζουν την καινοτομία με την έρευνα. Οι θετικές και οι εφαρμοσμένες επιστήμες βρίσκονται στο κέντρο της ακαδημαϊκής ζωής και έρευνας. Τα πτυχία είτε τα μεταπτυχιακά διπλώματα σε αυτές τις επιστήμες απολαμβάνουν υψηλή διεθνή αναγνώριση τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και σε σχέση με την αγορά εργασίας. Οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι αρχιτέκτονες και μια πληθώρα ειδικοτήτων θα βρουν το Δανικό περιβάλλον ιδανικό για σπουδές και έρευνα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του, τοποθετεί την οικολογία, την βιολογία και άλλες παρεμφερείς ειδικότητες στο κέντρο της έρευνας.

Επιπλέον, τα Δανικά πανεπιστήμια προσφέρουν τίτλους σπουδών και στις ανθρωπιστικές επιστήμες όπως η ιστορία, οι γλωσσολογικές σπουδές αλλά και οι σπουδές κινηματογράφου. Όσον αφορά τις γλωσσικές και γλωσσολογικές σπουδές συνδυάζουν την καινοτομία με την έρευνα, καθότι εστιάζουν κυρίως στις γλωσσικές τεχνολογίες, στην υπολογιστική αλλά και στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Η κλασσική φιλολογία και η αρχαιολογία εδράζονται σε παλαιά ινστιτούτα και στα πλέον αρχαιότερα πανεπιστήμια (Κοπεγχάγη, Οντένσε, Άρχους), το πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης περιλαμβάνει ένα μεγάλο φιλολογικό ινστιτούτο (SaxoInstitute) που απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό κλασσικών φιλολόγων, αρχαιολόγων και ιστορικών της αρχαιότητας. Τελικά, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως οι σπουδές στην Δανία είναι δωρεάν για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας αγγλόφωνα πτυχία και μεταπτυχιακά στις παραπάνω επιστήμες.

Σε σχέση με την ποιότητα και το κόστος ζωής στην Δανία, θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό είναι αρκετά υψηλό. Μολοταύτα, ανταποκρίνεται στις υψηλές κοινωνικές και οικονομικές παροχές. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους. Οι Δανικές τράπεζες δίνουν οικονομικές διευκολύνσεις σε μορφές φοιτητικών δανείων. Παρόλα αυτά, τα κριτήρια που θέτουν είναι πολύ υψηλά. Η καλή γνώση της δανέζικης γλώσσα θεωρείται πλεονέκτημα, δεν αποτελεί όμως προαπαιτούμενο. Όλα τα προτερήματα της Δανίας έχουν προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων φοιτητών τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά το 2012. Αυτό που αποτελεί μεγάλο προτέρημα, είναι πως με την απόκτηση του τίτλου σπουδών δίνεται διέξοδος σε μια αγορά με υψηλή ποιότητα κοινωνικών και οικονομικών παροχών. Έτσι, πολλοί Έλληνες φοιτητές ζουν και δραστηριοποιούνται στην Δανία μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης

Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος η Σουηδία και η Νορβηγία.

Αντώνης Ποντορόπουλος