Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα: 5 Υποτροφίες Σπουδών

της Έλενας Φραγκάκη

Λίγο ακόμα έμεινε για την προθεσμία υποβολής για υποτροφίες σπουδών που χορηγεί το Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα. Σκοπός των υποτροφιών είναι νέοι που κατάγονται από τα Καλάβρυτα να συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε σε Ελληνικά Πανεπιστήμια είτε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.

Προκήρυξη υποτροφιών για συνέχιση των σπουδών

Το «Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα» που είναι ένα Κοινωφελές Ίδρυμα μέσω του πρακτικού της 9ης Οκτωβρίου 2020 αποφάσισε να χορηγήσει 5 υποτροφίες σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 και του άρθρου 2 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 73 6/5/1957 και την υπ’ αριθμ. 1243/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021 και έχοντας την οικονομική ευχέρεια, θα χορηγήσει 5 υποτροφίες σε μελλοντικούς φοιτητές. Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Προϋποθέσεις για τις υποτροφίες

Οι υποψήφιοι των υποτροφιών για συνέχιση των σπουδών τους θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι Έλληνες ιθαγενείς.
 • να είναι ικανοί και ηθικοί. Επίσης, ο ένας τους γονέας τουλάχιστον να είναι δημότης του Ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Καλαβρύτων και των τοπικών του κοινοτήτων. Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψήφιους των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει καταγωγή από την τοπική κοινότητα Αροανίας ή γειτονικών κοινοτήτων. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι θα προτιμώνται κάθε φορά που θα χορηγείται υποτροφία.

συνέχιση των σπουδών

Ποσό για υποτροφίες

 • Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως.
 • Χορηγείται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020.
 • Είναι διάρκειας 10 μηνών, δηλαδή το διάστημα 01/09/2020 έως 30/06/2021.
 • Θα είναι ετήσια.
 • Θα καταβάλλεται σε 2 δόσεις.

Η υποτροφία μπορεί να επαναχορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους φοιτητές, αφού πρώτα ληφθεί υπόψη και συνεκτιμηθεί η ομαλή πρόοδος των σπουδών τους και η καλή τους επίδοση σε αυτές. Αυτό θα φανεί είτε από την εικόνα της πορείας των σπουδών τους είτε από έκθεση των ιδίων που θα τους ζητηθεί.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όσοι ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες και πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην εξής διεύθυνση:

Προς το Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα,

Μαιάνδρου 23,

ΤΚ 115 28,

Αθήνα.

Μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση χορήγησης υποτροφίας.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του οποίου θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια καθώς και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου, των γονέων του ή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά σε σχολή Ελληνικού Πανεπιστημίου ή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία που είχε απονεμηθεί.
 • Απολυτήριο λυκείου και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του προηγούμενου έτους φοίτησης σε Ανώτατη Σχολή, σε περίπτωση που δεν είναι πρωτοετής.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!