Σορβόννη ως φορέα πιστοποίησης γνώσης γαλλικών.

Γιατί να επιλέξεις τη Σορβόννη ως φορέα πιστοποίησης γνώσης γαλλικών;

της Ελένης Κιτρομηλίδη

Ο φορέας

Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Université de Sorbonne) στο Παρίσι παρέχει τη δυνατότητα να εξεταστεί και να αποκτήσει κάποιος δίπλωμα για τη γνώση της γαλλικής γλώσσας. Τα διπλώματα  αφορούν επίπεδα από Β2 μέχρι και Γ2.

Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης είναι ένα από τα πιο γνωστά και καταξιωμένα πανεπιστήμια παγκοσμίως, τόσο για το επίπεδο σπουδών που προσφέρει όσο και για την ιστορία του. Από την Σορβόννη πέρασαν χαρακτηριστικά ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ, ο Μισέλ Φουκώ, η Μαρί Κιουρί και πολλές σημαντικές προσωπικότητες. Το παράρτημα του Πανεπιστημίου  που διοργανώνει τις εξετάσεις και έχει εξειδικευτεί σε σπουδές γλωσσικές, πολιτισμικές και εν γένει ανθρωπιστικές.

Η δομή

Η εξέταση που προτείνει το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης είναι πολυπρισματική. Δε δίνει έμφαση μόνο στην εξέταση των αναγνωστικών και μηχανιστικών ικανοτήτων του εξεταζόμενου αλλά εστιάζει και σε άλλους τομείς.

  • Λογοτεχνία

Τα κείμενα προς εξέταση είναι λογοτεχνικής φύσεως και προέρχονται από αριστουργήματα της γαλλικής λογοτεχνίας.

Στα πιο προχωρημένα επίπεδα μάλιστα (Γ1 και πάνω) πέραν της εξέτασης σε άγνωστο λογοτεχνικό κείμενο, ανατίθενται επιπλέον προς μελέτη δύο ολόκληρα λογοτεχνικά έργα.

  • Γαλλικός πολιτισμός και ιστορία

Είναι δεδομένο πως η γνώση μιας γλώσσας έχει αντικειμενικά και πρακτικά οφέλη στην επαγγελματική πορεία. Επίσης, συνδέεται με τη γνώση του πολιτισμού της χώρας προέλευσης. Ένα μέρος της δομής των εξετάσεων της Σορβόννης αφιερώνεται αποκλειστικά στον γαλλικό πολιτισμό και στη Γαλλοφωνία.

Στα επίπεδα Γ1 και πάνω οι υποψήφιοι που δεν επιθυμούν να εξεταστούν σε λογοτεχνικά έργα μπορούν να επιλέξουν τον τομέα του πολιτισμού. Αυτή η κατεύθυνση είναι εξίσου απαιτητική μιας και περιλαμβάνει πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία για τη Γαλλία και την Ευρώπη.

  • Αυτονομία έκφρασης

Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Σορβόννης παρέχουν στον υποψήφιο τη δυνατότητα να εκφραστεί με τρόπους που υπερβαίνουν τις αυστηρές μεθόδους παραγωγής λόγου που επιστρατεύονται σε άλλα διπλώματα. Φυσικά πριμοδοτείται η οργάνωση, όσο δεν περιορίζει την ελεύθερη σκέψη και έκφραση του εξεταζόμενου.

Ενδεικτικό είναι πως στο δίπλωμα Γ2 προβλέπεται εξέταση μετάφρασης λογοτεχνικού κειμένου από τα γαλλικά στα ελληνικά. Διατίθεται και η αντίστροφη διαδικασία για απλές καθημερινές προτάσεις.

  • Έμφαση στη γραμματική

Η εξέταση της Σορβόννης προβλέπει μεμονωμένη εξέταση της γραμματικής επιβάλλοντας περαιτέρω εμβάθυνση στα γραμματικά φαινόμενα και τις ιδιαιτερότητες της γαλλικής γλώσσας.

Αναγνώριση

Το ελληνικό δημόσιο και ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζουν τόσο τα διπλώματα DELF/DALF όσο και τα διπλώματα της Σορβόννης. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο φορέας της Σορβόννης είναι πανεπιστημιακός ενώ τα λοιπά διπλώματα είναι κρατικά.

Συμπέρασμα

O φορέας της Σορβόννης αποσκοπεί στο να κατακτήσουν οι εξεταζόμενοι τη γλώσσα. Αυτό το συμπεραίνουμε αν λάβουμε υπόψη όλους τους παράγοντες.

Η μεθοδολογία, ο τρόπος σκέψης, οι απαιτήσεις αλλά και τα οφέλη του ίδιου του διπλώματος από τη Σορβόννη μπορούν να ωφελήσουν ακαδημαϊκά και να αναδείξουν περαιτέρω το βιογραφικό των φοιτητών:

  1. Φιλολογίας
  2. Ψυχολογίας
  3. Νομικής
  4. Φιλοσοφίας

Και εν γένει όσων επιθυμούν να ειδικευτούν στις ανθρωπιστικές σπουδές.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!