Σλοβενική Κυβέρνηση: Προκήρυξη υποτροφιών σε Έλληνες και πολίτες άλλων χωρών

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προκηρύσσονται από τη Σλοβενική κυβέρνηση και συγκεκριμένα από το Σλοβενικό Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού 10 υποτροφίες για Έλληνες πολίτες και για πολίτες άλλων χωρών, σε εφαρμογή διμερών Μορφωτικών Προγραμμάτων. Την υλοποίηση του προγράμματος υποτροφιών την αναλαμβάνει η αρμόδια εθνική αρχή της Σλοβενίας CMEPIUS (Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes).

Η Σλοβενία προς υποστήριξη της ανταλλαγής φοιτητών έχει υπογράψει με πολλές χώρες -εκτός της Ελλάδος- διμερείς συμφωνίες. Μέσω αυτών των περιόδων εκμάθησης σε άγνωστα, από άποψη εκπαίδευσης και ζωής, περιβάλλοντα μπορούν να προσφερθούν στον καθένα ξεχωριστά πληθώρα πλεονεκτημάτων και ευκαιριών.

Το πρόγραμμα του Erasmus+ παρέχει σε φοιτητές από όλον τον κόσμο τη δυνατότητα να σπουδάσουν στη Σλοβενία από 3 μέχρι 12 και να υποστηριχθούν οικονομικά για τις σπουδές τους.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προθεσμία

Οι υποψηφιότητες και οι απαιτούμενοι φάκελοι θα πρέπει να κατατεθούν στην CMEPIUS από το αρμόδιο υπουργείο (και συνήθως από το Υ.ΠΑΙ.Θ.) και τις κρατικές υπηρεσίες. Υποψηφιότητες που αποστέλλονται ατομικά από τους ενδιαφερομένους στην CMEPIUS δεν θα εξεταστούν. Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο CEEPUS Website. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για να διεκδικήσουν οι ενδιαφερόμενοι υποτροφία ορίζεται η 31η Μαρτίου του 2022.

Παροχές στους υποτρόφους

Η διάρκεια των 10 υποτροφιών στους Έλληνες πολίτες είναι από 3 μέχρι 10 μήνες. Στους υποτρόφους χορηγούνται:

  • Χρηματικό βοήθημα στους φοιτητές ύψους 300€/μήνα
  • Επιδότηση διατροφής ύψους 2,69€/ημέρα
  • Δωρεάν διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίων
  • Δωρεάν βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι και από την σχετική ιστοσελίδα του CMEPIUS. Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!