διακυβέρνηση ασφάλεια

Π.Μ.Σ. “Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο”: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

της Νάνσυς Παναγουλοπούλου

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει 40 θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 κάνοντάς το ένα από τα νεότερα ελληνικά Πανεπιστήμια. Σήμερα διατηρεί 18 Τμήματα, 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Θερινά Σχολεία και Μαθήματα Δια βίου Μάθησης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας, καθώς διαμοιράζεται σε 6 νησιά: Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σύρος, Σάμος και Ρόδος.

Το Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» ανήκει στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Βρίσκεται στο νησί της Ρόδου και ανήκει στη σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Μεταπτυχιακό «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και γνώση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στη περιοχή της Μεσογείου, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι σε θέση να διεκδικήσουν επάξια θέση στον εγχώριο και το διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό χώρο, καταφέρνοντας να ανελιχθούν.

Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης και διαρκούν τρία εξάμηνα ή 18 μήνες – συγκεκριμένα αποτελείται από δύο εξάμηνα μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη διπλωματική εργασία. Τα δίδακτρα φτάνουν συνολικά τα 2.800€. Το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διδαχθεί εξ αποστάσεως κατά το ήμισυ (50% εξ αποστάσεως – 50% δια ζώσης).

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες πτυχιούχων τμημάτων Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών – ειδικότερα Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών – Στρατηγικών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για την αίτηση είναι τα εξής:

  • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία πτυχίου και/ή διπλώματος
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής/ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (με βαθμό πτυχίου)
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  • Πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια)

Υποβολή αίτησης για το ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προτείνεται στους/στις υποψηφίους να ακολουθήσουν τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να βεβαιωθούν για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, ώρα 23:59.

Οι  υποψήφιοι/ες που  πληρούν  τα κριτήρια θα  κληθούν σε  συνέντευξη (με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου) που θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο για τον οποίο θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι/ες από την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για περαιτέρω απορίες βρείτε την αίτηση από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου στο 6946083437 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Rhodes_pms_gov@aegean.gr .

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!