Τρεις Μεταπτυχιακές Υποτροφίες για πτυχιούχους Νομικών Σχολών : Δωρεά Οικογένειας Α. Αργυριάδη

της Έλενας Νάστου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορήγει τρεις Υποτροφίες με έσοδα από την Δωρεά Οικογένειας Α. Αργυριάδη, σε αριστούχους πτυχιούχους Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης. Οι υποτροφίες θα δοθούν εις μνήμη του Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη.

Ποια έτη αφορούν;

Τα Πανεπιστημιακά έτη που καλύπτουν οι υποτροφίες είναι το 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021. Θα χορηγηθεί μια υποτροφία για κάθε ακαδημαϊκό έτος και το ποσό για την κάθε υποτροφία είναι 792,37€ μηνιαίως.

Ποιοι δικαιούνται τις υποτροφίες;

Τις υποτροφίες μπορούν να διεκδικήσουν αριστούχοι, οικονομικά ασθενείς φοιτητές, κατά την κρίση της επιτροπής, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή της Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου. Σημειώνεται ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί το πρώτο πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών (master) για τους φοιτητές.

Πως γίνονται οι αιτήσεις για πτυχιούχους Νομικών Σχολών;

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως και τις 30/09/2021 ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά.

Ταχυδρομικές Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που θα πραγματοποιήσουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς θα πρέπει να το κάνουν με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές ώστε να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 106 79.

Η αίτηση μπορεί να ανακτηθεί από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr.

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα επιλέξουν να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους θα πρέπει να εισέλθουν μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr. Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TAXIS.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου όπου έχει αναρτηθεί και η σχετική πρόσκληση. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ: 210 3689132-4

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!