Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Ψυχολογίας;

Της Μαίρης Παπαδογιαννάκη

Στη σημερινή εποχή πολλοί είναι οι νέοι οι οποίοι επιλέγουν να ακολουθήσουν μία καριέρα στον τομέα της ψυχολογίας. Ο λόγος είναι το γεγονός πως μία τέτοια επιλογή προσφέρει σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Πολυάριθμοι είναι οι τομείς ειδίκευσης των αποφοίτων του τμήματος ψυχολογίας, όπως δικαστική, σχολική, αθλητική ψυχολογία κ.α.. Κατά τα φαινόμενα, οι αποδοχές από ένα τέτοιο κλάδο είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλες και προσφέρουν μια ικανοποιητική βιοποριστική πορεία. Ανησυχία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει η έλλειψη προσωπικού χρόνου στο συγκεκριμένο επάγγελμα, καθώς υπάρχει πάντοτε η επιλογή απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Κατά αυτό τον τρόπο, ένας ψυχολόγος έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τα δικά του ωράρια εργασίας, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, ώστε να εξασφαλίσει αρκετό ελεύθερο χρόνο.

Χωρίς αμφιβολία, μέσω των σπουδών στην ψυχολογία αναπτύσσονται διάφορες δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδη προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόμενος αυτού του κλάδου. Συγκεκριμένα, μπορείς να κατορθώσεις να έχεις μία ικανοποιητική γραπτή και προφορική επικοινωνία με οποιονδήποτε έρχεσαι σε επαφή. Επιπρόσθετα, είσαι σε θέση να διαχειρίζεσαι δεδομένα και να πραγματοποιείς αναλυτική έρευνα στα αντικείμενα μελέτης σου. Εκτός αυτών, δύναται να επιλύνεις προβλήματα εύκολα με βάση τη λογική. Αξίζει να γίνει λόγος επιπλέον, στην ικανότητα σου να δουλεύεις πια και σε ομάδες, ώστε να μάθεις να βασίζεσαι στο συλλογικό πνεύμα. Κατά αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η κοινωνικότητά σου, καθότι συνεργάζεσαι με πολλά διαφορετικά άτομα.

Πτυχίο Ψυχολογίας: Με τι ακριβώς ασχολείται ένας ψυχολόγος;

Ένας ψυχολόγος έχει τη δυνατότητα απασχoληθεί στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Σε γενικά πλαίσια, αναλαμβάνει τη μελέτη του μυαλού και της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνες μέσω πειραμάτων σε εργαστήρια, όπως και κλινικές μελέτες, ώστε να οδηγηθεί σε νέα πορίσματα. Επιπρόσθετα, χορηγεί ερωτηματολόγια και παίρνει συνεντεύξεις από το κοινό. Σκοπός του είναι η συγκέντρωση αποτελεσμάτων που υποδεικνύουν προσωπικές απόψεις και εμπειρίες του κόσμου πάνω σε διάφορα θέματα.

Ποια είναι τα καθήκοντα ενός ψυχολόγου;

Η δουλειά ενός ψυχολόγου δεν είναι απλή και απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα από μέρους του. Αρχικά, πρέπει να αναλάβει τη μελέτη συμπεριφοράς του πελάτη, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα. Έπειτα, κάνει τη διάγνωση των ενδεχόμενων διαταραχών του, ώστε να αρχίσει την ανάπτυξη ενός θεραπευτικού πλάνου κατάλληλου για τις ανάγκες του ασθενή. Εκτός αυτών, όσον αφορά σε δημόσιες υπηρεσίες και χώρους εργασίας, καλείται να αναλάβει συνήθως την ανάπτυξη προγραμμάτων. Επίσης, είναι μείζον να είναι σε θέση να δεχθεί συνεργασία με άλλους επαγγελματίες, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Φυσικά, η συγκέντρωση πληροφοριών σε διάφορους τομείς από κάποιον ψυχολόγο πρέπει να γίνεται μέσω ελεγχόμενων πειραμάτων σε εργαστήρια. Κατά αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνονται έγκυρα συμπεράσματα.

Πτυχίο Ψυχολογίας 1 jpg

Πτυχίο ψυχολογίας: Ποιες είναι οι επαγγελματικές πόρτες που ανοίγονται σε απόφοιτους σχολών ψυχολογίας;

Ψυχολόγος Γραφημάτων

Με περαιτέρω μελέτη και εξάσκηση, ένας απόφοιτος είναι σε θέση να δουλέψει με ανθρώπους από όλα τα υπόβαθρα. Ασχολία του αποτελεί η ανάλυση συμπεριφορών, σκέψεων και συναισθημάτων, ώστε να οδηγηθεί στην επεξήγηση συγκεκριμένων πράξεων του πελάτη. Επιλογή ενός τέτοιου ψυχολόγου αποτελεί η ειδίκευσή του στη επαγγελματική, εκπαιδευτική ψυχολογία, όπως επίσης στον αθλητισμό και την ψυχική υγεία.

Ψυχοθεραπευτής

Ένας ψυχοθεραπευτής μπορεί να έχει ποικίλο φόρτο εργασίας, καθώς δουλεύει με μεμονωμένα άτομα, ζευγάρια, ομάδες και οικογένειες. Στόχος του είναι να βοηθήσει όλους τους παραπάνω να ξεπεράσουν διάφορα ψυχολογικά ή συναισθηματικά προβλήματα, το στρες ή ακόμα και τον εθισμό. Ο τομέας ειδίκευσης ενός ψυχοθεραπευτή σχετίζεται με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, δύναται να ασχοληθεί με την ανθρωπιστική και ενοποιητική ψυχοθεραπεία, τη βιωματική και την ψυχοθεραπεία μέσω ύπνωσης. Επιπρόσθετα, έχει τη δυνατότητα να εργασθεί ως φυσιοθεραπευτής, μουσικός, οικογενειακός, υπαρξιακός θεραπευτής και τέλος, οργανωτής-σύμβουλος ζωής.

Κοινωνικός Λειτουργός

Ένας κοινωνικός λειτουργός δουλεύει με πελάτες, οι οποίοι περνούν δύσκολες περιόδους στη ζωή τους. Τέτοιοι πελάτες αποτελούν συχνά κοινωνικές ομάδες παιδιών και ηλικιωμένων, άτομα με αναπηρία και θύματα εγκλημάτων και κακοποίησης. Στόχος του είναι να τους παρέχει υποστήριξη ώστε να βελτιωθεί η δυσχερής θέση στην οποία βρίσκονται. Υπάρχει η δυνατότητα εργασίας σε σχολεία, νοσοκομεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμβουλος

Αρμοδιότητα ενός συμβούλου αποτελεί η συμμετοχή του σε προγράμματα που βοηθούν διάφορες κοινωνικές ομάδες να συμβιβαστούν καλύτερα με τις ζωές και τις εμπειρίες τους, μέσω της εξερεύνησης των συναισθημάτων τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συμβούλου περιλαμβάνουν την ικανότητά του να ακούει, να συμπάσχει, να σέβεται και να έχει υπομονή, καθώς και να αναλύει τα υπάρχοντα προβλήματα, προκειμένου να μπορέσει ο πελάτης να αντιμετωπίσει καλύτερα την κατάστασή του. Αξίζει να αναφερθεί πως ένας σύμβουλος δεν παρέχει ποτέ συμβουλές, αλλά μονάχα στηρίζει τους πελάτες του για να κάνουν τις προσωπικές τους επιλογές.

Προγραμματιστής Υπολογιστών

Οι προγραμματιστές υπολογιστών αναπτύσσουν και εκτελούν προγράμματα για χρήστες, όπως επίσης εργάζονται για τη διεύρυνση των ήδη κατασκευασμένων προγραμμάτων. Ιδιαιτέρως βοηθητική μπορεί να φανεί η άσκηση της κριτικής σκέψης και η κατανόηση της ψυχολογίας των χρηστών– δεξιότητες που κατέχουν κυρίως οι απόφοιτοι της ψυχολογίας.

Σωφρονιστικός Υπάλληλος

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη των κρατούμενων στις φυλακές. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει την εποπτεία των δραστηριοτήτων των τροφίμων, όπως επιπλέον και την παροχή συμβουλών σε αυτούς. Υπάλληλοι, που έχουν ασχοληθεί με τον τομέα της ψυχολογίας δύνανται να διαχειριστούν καταλλήλως τους κρατούμενους και να συμβάλλουν επιτυχημένα στο σωφρονισμό τους και στη μετέπειτα ένταξή τους στην κοινωνία.

Αστυνομικός

Πρόσφατα, τα κριτήρια πρόσληψης για αξιωματικούς της αστυνομίας έγιναν πιο αυστηρά, με περισσότερους αστυνομικούς επιτρόπους να ψάχνουν για υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε κάποιο κολέγιο, κατά προτίμηση στον κλάδο της ψυχολογίας. Κατά αυτό τον τρόπο, υπάρχει ειδίκευση στις αρχές, ώστε να πραγματοποιείται καλύτερα το έργο τους.

Ειδικός Δημοσίων Σχέσεων

Πρωταρχικός στόχος ενός ειδικού δημοσίων σχέσεων είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας θετικής δημόσιας εικόνας για τον πελάτη. Απαιτείται τακτική επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως επίσης και συνεχής καθοδήγηση του κοινού. Εξαιτίας των προαναφερθέντων, στον παρόντα κλάδο προτιμώνται εργαζόμενοι που έχουν συχνά ως εκπαιδευτικό υπόβαθρο την κοινωνική ψυχολογία.

Διευθυντής Πωλήσεων

Ένας διευθυντής πωλήσεων είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη, την κατάρτιση και την καθοδήγηση του δυναμικού πωλήσεων. Στόχος του είναι να μπορέσει να κατανοήσει συμπεριφορές στο χώρο εργασίας και να εφαρμόσει τις ψυχολογικές του γνώσεις σε δραστηριότητες και αρχές διαχείρισης. Συνακόλουθα, μπορούν να ληφθούν σωστές αποφάσεις, ώστε να υπάρχει επιτυχία στην επιχείρηση.

Πτυχίο Ψυχολογίας: το συμπέρασμα

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι, πως με ένα πτυχίο ψυχολογίας δύναται να κατανοήσουμε ποικίλες συμπεριφορές, να κατορθώσουμε να πορευτούμε δυναμικά στη ζωή εξοπλισμένοι με σημαντικά προσόντα και τέλος, να αναζητήσουμε επαγγελματική αποκατάσταση σε τομείς, οι οποίοι μας εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής.

Για σίγουρη επιτυχία στην αίτησή σου για ανεύρεση εργασίας και για μεθοδευμένη και έμπειρη καθοδήγηση, μπορείς να απευθυνθείς στο careerandstudies.gr

Συγκεκριμένα, στο careerandstudies.gr θα βοηθηθείς στα εξής:

Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Σωστή και επιτυχημένη εκπόνηση βιογραφικού

Προετοιμασία για επιτυχία στη συνέντευξη

και πολλά άλλα…

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών και το περιεχόμενο αυτών των τμημάτων στην Ελλάδα, διαβάστε το Τμήμα Ψυχολογίας: Σπουδές στην Ελλάδα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε η ομάδα του citycampus.gr σε προσκαλεί να κάνεις like στην σελίδα μας στο facebook, καθώς και να διαδώσεις το περιεχόμενό του σε φίλους και γνωστούς σου!

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν θέλεις να συμμετέχεις στη συγγραφική ομάδα του CityCampus, στείλε μας παρουσίαση του εαυτού σου, ενδιαφέροντα, Τμήμα και Πανεπιστήμιο και το προφίλ σου στο facebook στο: info@citycampus.gr1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. […] Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Ψυχολογίας. […]

Comments are closed.