Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Μηχανολογίας;

της Μαίρης Παπαδογιαννάκη

Πτυχίο Μηχανολογίας: Εισαγωγή

πτυχίο ΜηχανολογίαςΗ μηχανολογία είναι ένας κλάδος, ο οποίος χωρίζεται σε πολλούς διαφορετικούς άλλους κλάδους (χημεία, ηλεκτρολογία κ.α.). Σύμφωνα με δεδομένα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ταλαντούχους αποφοίτους της μηχανολογίας. Αξιοσημείωτες είναι οι απολαβές, καθότι ένας πτυχιούχος θα μπορούσε να κερδίσει έναν απόλυτα ικανοποιητικό μισθό με την παρούσα ενασχόληση. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι ευρύ και ποικίλο, καθώς παρέχεται η δυνατότητα μηχανικής εξειδίκευσης και ευδοκιμεί η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων. Οι συγκεκριμένες πρακτικές δεξιότητες εκτιμώνται ιδιαίτερα από μελλοντικούς εργοδότες. Ειδικότερα, ένας απόφοιτος μηχανολογίας έχει διδαχθεί να λειτουργεί με βάση τη λογική σκέψη. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιεί την αριθμητική και τη μεθοδικότητα στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

Πτυχίο Μηχανολογίας: Τομείς Εργασίας

Πολιτικός Μηχανικός

Εάν ενδιαφέρεσαι για μια καριέρα ως πολιτικός μηχανικός, πρέπει να γνωρίζεις πως αυτός περιλαμβάνει την κατασκευή, το σχεδιασμό και τη διαχείριση. Συχνά η προαναφερθείσα επιλογή αποτελείται από πολλές πτυχές του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής, η οποία επιτρέπει να εκφράσεις τη δημιουργική σου πλευρά και να εξερευνήσεις νέες καινοτόμες ιδέες. Εναλλακτικά, ως αναθέτων πολιτικός μηχανικός, θα μετατρέψεις τα σχέδια των διαβουλεύσεων με πολιτικούς μηχανικούς σε πραγματικότητα. Εκείνα ασχολούνται με πρακτικά θέματα όπως είναι η απόκτηση υλικών και η τήρηση των προθεσμιών, όπως επίσης βοηθώντας στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.

Χημικός Μηχανικός

Ένας χημικός μηχανικός καλείται να εξετάσει και να σχεδιάσει τα μηχανήματα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως τα καύσιμα, τα πλαστικά και τα τρόφιμα. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να ασχοληθεί με τη μελέτη νέων καινοτόμων πόρων και τεχνικών, όπως η νανοτεχνολογία. Εκτός αυτών, δύναται να στραφεί στην ειδικότητα του επιστήμονα ανάπτυξης προϊόντων/ διαδικασιών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων παραγωγικών διαδικασιών, όπως επίσης και την αύξηση της γενικής αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας τους.

Μηχανολόγος Μηχανικός

πτυχίο ΜηχανολογίαςΑπόφοιτοι που επιλέγουν το συγκεκριμένο κλάδο αναπτύσσουν πολυμήχανες λύσεις για να βοηθήσουν στη βελτίωση των μηχανικών διαδικασιών και των προϊόντων. Μπορούν να εργαστούν σε διάφορους τομείς, όπως εκείνος της κατασκευαστικής. Επιπρόσθετα, δύνανται να συμμετέχουν στη διαχείριση των πόρων, καθώς και την ανάπτυξη και τη χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών. Εάν λοιπόν, διαθέτεις πρακτικό μυαλό και έχεις έφεση στα μαθηματικά και την επιστήμη, τότε αυτή θα ήταν μία άριστη επιλογή για εσένα.

Αεροναυπηγός Μηχανικός

Ως μηχανικός αεροναυπηγικής, ένας απόφοιτος θα εφαρμόσει τις επιστημονικές, τεχνολογικές και μαθηματικές αρχές για την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης των πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των όπλων, των δορυφόρων και διαστημικών οχημάτων. Θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύσει τυχόν ζητήματα που προκύπτουπτυχίο Μηχανολογίαςν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ατυχημάτων αεροσκαφών και τη διαχείριση του έργου ολοκληρωτικά.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αν ένας πτυχιούχος επιλέξει το συγκεκριμένο κλάδο, θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και τη συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων ή  και εξαρτημάτων ελέγχου, μέσω ενός συνδυασμού τεχνικών γνώσεων και εμπορικής ευαισθητοποίησης. Πρέπει να είναι σε θέση να προβάλλει και να διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες. Εκτός αυτών, ενδέχεται να αναπτύξει ένα ρόλο εποπτείας ή διαχείρισης, με την ανάπτυξη των ηγετικών του δεξιοτήτων.

Σύμβουλος Πληροφορικής

Οι σύμβουλοι πληροφορικής εργάζονται σε συνεργασία με τους πελάτες και τους καθοδηγούν σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία των πληροφοριών, προκειμένου να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους ή να ξεπεράσουν τα διάφορα προβλήματα. Όντες κάτοχοι προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας και έχοντας μία κλίση στον τομέα της πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, οι ενδιαφερόμενοι θα αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν εργασία σε αυτόν τον τομέα.

Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics

Η παραπάνω ειδικότητα αφορά στη μεταφορά των πρώτων υλών για εγκαταστάσεις παραγωγής ή διανομής των προϊόντων στους πελάτες – όπως και σε όλο τον προγραμματισμό και τις οικονομικές συναλλαγές που εμπλέκονται σε αυτά. Ο στόχος είναι η κίνηση των προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ένας εργαζόμενος του συγκεκριμένου τομέα αναλαμβάνει την κάλυψη, την επεξεργασία και την παρακολούθηση των παραγγελιών, σε συνεργασία με τα τμήματα σχεδιασμού, ώστε να ελεγθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων και η πρόβλεψη για τις μεταβολές της αγοράς. Οι επιλογές εργασίας όμως δεν περιορίζονται εδώ, καθώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασχ οληθεί και με τη σύμβαση υπηρεσιών, όπως η ναυτιλία.

Διδασκαλία

Ο κλάδος της Μηχανολογίας δίνει τη δυνατότητα σε έναν απόφοιτο να εξετάσει τις δημιουργικές πτυχές της μηχανικής και να βοηθήσει τους μαθητές του να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως πάντα υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης. Δηλαδή, να γίνει καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω με επιτυχία, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εις βάθος γνώση των τεχνικών ειδικοτήτων, καθώς και η ικανότητα επικοινωνίας με τους άλλους. Χωρίς αμφιβολία, η παρακολούθηση σεμιναρίων, διαλέξεων, όπως και η πρακτική και εργαστηριακή εργασία, καθίσταται αναγκαία για την διεξαγωγή ικανοποιητικού επιπέδου παραδόσεων.

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. […] Εάν σας ενδιαφέρει ο τομέας της Μηχανολογίας και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Μηχανολογίας. […]

Comments are closed.