πτυχίο κοινωνικής πολιτικής

Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής

της Αδαμαντίας Μωραΐτη

Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής

Τη σημερινή εποχή η κοινωνία φαίνεται να παρουσιάζει ποικίλα προβλήματα λόγω των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών, με σκοπό την αντιμετώπιση των ραγδαίων κοινωνικών εξελίξεων. Τα τμήματα κοινωνικής πολιτικής προετοιμάζουν τους φοιτητές, ώστε να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα της καθημερινότητας, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Τι μπορείς λοιπόν να κάνεις με ένα πτυχίο κοινωνικής πολιτικής;

Η Κοινωνική πολιτική είναι ένας διεπιστημονικός τομέας, ο οποίος αντλεί θεωρητικά και μεθοδολογικά στοιχεία από τον κλάδος της κοινωνιολογίας, της πολιτικής και οικονομικής επιστήμης, της ιστορίας, της ψυχολογίας, του δικαίου και της ανθρωπολογίας. Μέσα από ρυθμιστικές παρεμβάσεις τα άτομα προσπαθούν να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες, με στόχο την ευημερία της πολιτείας. Η Κοινωνική Πολιτική θεωρείται δημόσια πολιτική, η οποία ασκείται μέσα από την ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών και μέσα από την εφαρμογή των κοινωνικών παρεμβάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Δεξιότητες

Ένας απόφοιτος του τμήματος κοινωνικής πολιτικής, θα μάθει να εντοπίζει και να αναλύει τα κοινωνικά φαινόμενα που προκύπτουν, καθώς και τις κοινωνικές μεταβολές που παρουσιάζονται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ακόμα, το άτομο μελετά τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας και βοηθά στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Επιπλέον, το άτομο αποκτά γνώσεις ιστορίας, ψυχολογίας, δικαίου, ανθρωπολογίας, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής επιστήμης και συνδυάζει τις αποκτηθείσες γνώσεις με την πρακτική εφαρμογή τους στα ποικίλα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν.

Τομείς Εργασίας

Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ10 Κοινωνιολόγων και μπορούν να εργαστούν στην τυπική εκπαίδευση.

Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών συμπεριλαμβάνονται στις προκυρήξεις του ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως στελέχη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού. Έτσι, μπορούν να εργαστούν σε Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημοσίου στους τομείς:

  • Πολιτικής Απασχόλησης (πχ. ΟΑΕΔ, ΑΔΕΔΥ, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κ.α.)
  • Κοινωνικής Ασφάλισης (πχ. Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κ.α.)
  • Πολιτικής Υγείας (πχ. Γενική γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Εθνική σχολή Δημόσιας Υγείας, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Δημόσια Νοσοκομεία κ.α.)
  • Κοινωνικής Πρόνοιας (πχ. Γενική γραμματεία κοινωνικής αλληλεγγύης, Εθνικό ίδρυμα Τυφλών κ.α.)
  • Μεταναστευτικής Πολιτικής (πχ. Γενική Διεύθυνση μεταναστευτικής πολιτικής, Υπηρεσία ασύλου κ.α.)
  • Πολιτικής Φύλου (πχ. Γενική γραμματεία ισότητας φύλου, ΚΕΘΙ κ.α.)
  • Αντεγκληματικής πολιτικής (πχ. Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ κ.α.)

Φορείς κοινωνίας πολιτών

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών μπορούν να εργαστούν ως επιστημονικά και διοικητικά στελέχη σε τομείς της κοινωνίας των πολιτών όπως, στους Γιατρούς του Κόσμου, στους Γιατρούς χωρίς σύνορα, στην Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο Χαμόγελο του παιδιού κ.α.

Διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών μπορούν να εργαστούν ως επιστημονικά και διοικητικά στελέχη σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως, Συμβούλιο της Ευρώπης, Παγκόσμιος, Οργανισμός Υγείας, Διεθνής Αμνηστία, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Eurofound, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία κ.α.

Έρευνα

Οι πτυχιούχοι μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και να εργαστούν σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα.

Ιδιωτικός τομέας

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως επιστημονικά και διοικητικά στελέχη  σε τομείς της:

  • Υγείας: Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα αποκατάστασης κ.α.
  • Ασφάλισης: Ασφαλιστικές εταιρείες
  • Απασχόλησης: Planet, EEO Group κ.α.

Για σίγουρη επιτυχία στην αίτησή σου για ανεύρεση εργασίας και για μεθοδευμένη και έμπειρη καθοδήγηση, μπορείς να απευθυνθείς στο careerandstudies.gr

Συγκεκριμένα, στο careerandstudies.gr θα βοηθηθείς στα εξής:

Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Σωστή και επιτυχημένη εκπόνηση βιογραφικού

Προετοιμασία για επιτυχία στη συνέντευξη

και πολλά άλλα…

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών και το περιεχόμενο αυτών των τμημάτων στην Ελλάδα, διαβάστε το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής: Σπουδές στην Ελλάδα

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του City Campus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!