Τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων;

της Μαρίας Βαγδούτη

Ένα μεγάλο ποσοστό των νέων φοιτητών δεν είναι βέβαιοι για τον τομέα σπουδών που επέλεξαν και καταλήγουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα στο μέλλον, που δεν έχει επαφή με τον την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση. Για έναν φοιτητή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ωστόσο, οι επαγγελματικές εναλλακτικές μετά την φοίτηση τους είναι εκπληκτικά ευρείς. Η πληθώρα των επαγγελμάτων που απαιτούν πτυχίο, μεταπτυχιακό ή γενικότερα κάποια εξειδίκευση στην διοίκηση επιχειρήσεων διαρκώς αυξάνεται. Ένα ανάλογο πτυχίο σχετίζεται με κάθε τομέα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, εύλογα επομένως συνιστά έναν από τους πιο περιζήτητους τομείς σπουδών.

Σκοπός των τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων είναι να καλύψουν γνωστικά ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας μίας επιχείρησης. Γι’ αυτό και προσφέρονται γνώσεις σε επιμέρους τομείς όπως τα λογιστικά, οι πωλήσεις, οι δημόσιες σχέσεις, το Finance κλπ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας μία επιχείρησης και, επομένως, να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών, καθώς και μετέπειτα τον εργασιακό κλάδο που συνάδει περισσότερο, ανάλογα με τις προσωπικές ικανότητες και τα ενδιαφέροντα τους.

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων: Οφέλη

Το φάσμα των τομέων απασχόλησης για έναν απόφοιτο κάποιου τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευρύ. Συγκεκριμένοι τομείς, ωστόσο, προσφέρουν περισσότερες θέσεις και δυνατότητες απασχόλησης. Κάποιοι απ’ αυτούς είναι η βιομηχανία, οποιοδήποτε είδος παροχής υπηρεσιών, οι τράπεζες, εμπορικές επιχειρήσεις, η δημόσια διοίκηση, οι τουριστικές και οι μεταφορικές επιχειρήσεις, ενώ, φυσικά, υπάρχουν και πολλές δυνατότητες αυτοαπασχόλησης.

Γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά ένας απόφοιτος

Οι απόφοιτοι ενός Τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων, όχι μόνο αποκτούν γνώσεις πάνω στη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τις δημόσιες σχέσεις, τον τρόπο και τη δομή λειτουργίας ενός οργανισμού ή μίας επιχειρήσεως, αλλά αναπτύσσουν και δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες σε όποιον τομέα επαγγελματικής απασχόλησης κι αν ακολουθήσουν. Στις δεξιότητες αυτές ανήκει η λήψη αποφάσεων, η λογική/κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση και διαμοιρασμός πόρων και χρόνου, καθώς και  επικοινωνιακές δεξιότητες.

Τομείς απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και των σχολών Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να απασχοληθούν τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Απασχόληση στον δημόσιο τομέα

Διορισμός στον Δημόσιο Τομέα μπορεί να γίνει μέσω του Α.Σ.Ε.Π, με γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να διοριστούν στο Δημόσιο Τομέα, σε ειδικότητες που απαιτούν ανάλογο πτυχίο, αλλά και σε θέσεις διοικητικού προσωπικού του κλάδου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας.

Μεταξύ λοιπών αναγκαίων τεχνικών και θεωρητικών γνώσεων που απαιτούνται για να απασχοληθεί κάποιος στον Δημόσιο Τομέα, προστίθεται και η απαραίτητη γνώση υπολογιστών, καθώς και (συχνά απαιτείται) η πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας.

πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων

Απασχόληση ως στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσοι εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Απασχόληση ως στελέχη Δ.Ε.Κ.Ο και Ο.Τ.Α

Αφορά την κατάληψη θέσεων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προαπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες ορίζονται και διαφέρουν ανά προκήρυξη, όπως ακριβώς και στα στελέχη Δημόσιας Διοίκησης.

Απασχόληση στον Ιδιωτικό Τομέα

Ο έντονος ανταγωνισμός για την απόκτηση και διατήρηση θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα συνεπάγεται διαρκή εξέλιξη γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες προσαρμόζονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η προσωπική μελέτη και η δικτύωση σε επαγγελματικούς φορείς είναι τα βασικά μέσα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων.

Οι πιθανές επιχειρήσεις, φορείς ή οργανισμοί που αναζητούν αποφοίτους τμημάτων Διοίκησης επιχειρήσεων μπορεί να ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ενώσεις, επιμελητήρια, εκδόσεις οικονομικής και παρόμοιας φύσεως, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης, ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων ή μαθημάτων παρόμοιας φύσεως. Μπορεί, ακόμη, να είναι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, πολιτισμικά κέντρα και υπηρεσίες, γραφεία συμβούλων και έρευνας αγοράς, κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιάθεσης αλλά και ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και μονάδες υγείας.

Πριν αποφασίσεις τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφώσεις το βιογραφικό σου και σε ποιο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων θα ήθελες να ενταχθείς, μη σκεφτείς την πόλη φοίτησης αλλά το πρόγραμμα σπουδών. Οι σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παρουσιάζουν μεγάλες αντιθέσεις ως προς τα προγράμματα σπουδών και την εξειδίκευση που προσφέρουν.

Για σίγουρη επιτυχία στην αίτησή σου για ανεύρεση εργασίας και για μεθοδευμένη και έμπειρη καθοδήγηση, μπορείς να απευθυνθείς στο careerandstudies.gr

Συγκεκριμένα, στο careerandstudies.gr θα βοηθηθείς στα εξής:

Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Σωστή και επιτυχημένη εκπόνηση βιογραφικού

Προετοιμασία για επιτυχία στη συνέντευξη

και πολλά άλλα…

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών και το περιεχόμενο αυτών των τμημάτων στην Ελλάδα, διαβάστε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Σπουδές στην Ελλάδα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!