Πτυχία Νομικής: Αλλαγές στην αναγνώρισή τους

της Νάντιας Μορφωνιού

Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στη διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιούν την άσκησή τους οι απόφοιτοι νομικών σχολών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των συνεργαζόμενων με αυτά κολεγίων στην ελληνική επικράτεια, ενόψει της ανάγκης εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τα ευρωπαικά δεδομένα και τα κοινοτικά πρότυπα.

Μέχρι πρότινος, προκειμένου να γίνει άσκηση ενός πτυχιούχου νομικής αλλοδαπού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, θα έπρεπε να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις (άρθρο 15 του ν.4194/2013 {ΦΕΚ Α’208/27.09.2013 και ΦΕΚ A’242/06.11.2013})

1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον:

α) είναι πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέρω κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής.

Πλέον, με τροποποίηση η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή, εισηγμένη από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, έγινε αντικατάσταση του δεύτερου περιορισμού με το νόμο 4254 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’85/07.04.2014) ως εξής:

1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον:

α) είναι πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω υπό (α) Κρατών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσοι κατέχουν πτυχία νομικής ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή κολεγίων που συνεργάζονται επισήμως με ευρωπαϊκά ΑΕΙ, θα εγγράφονται στα βιβλία ασκουμένων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους πτυχιούχους ελληνικών νομικών σχολών, δηλαδή με απλή προσκόμιση του πτυχίου τους, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Με άλλα λόγια, η αρμοδιότητα του ελέγχου της επάρκειας των αποφοίτων αυτών, περνάει από το ΔΟΑΤΑΠ στον εκάστοτε Δικηγορικό Σύλλογο.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία θα έχει ως εξής: ο απόφοιτος, καταθέτει τα δικαιολογητικά του στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο όπου επιθυμεί να κάνει την άσκησή του, χωρίς να έχει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Στη συνέχεια, ο Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει το φάκελο του ενδιαφερόμενου στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία έχει έδρα τον προαναφερθέντα ΔΣ. Αυτή θα έχει την ευθύνη να κρίνει αν ο αιτών διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται από τον Κώδικα των Δικηγόρων προκειμένου να εγκρίνει την εγγραφή του στο Μητρώο των Ασκουμένων Δικηγόρων. Σε περίπτωση που τα προσόντα δεν είναι επαρκή, ο φάκελος παραπέμπεται προς εξέταση στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, όπου εξετάζεται και αποφασίζεται πόσα μαθήματα θα χρεωθούν στον υποψήφιο προς εξέταση.

Έπειτα από την πρακτική άσκηση 18 μηνών, οι απόφοιτοι ασκούμενοι θα συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων, όπως ακριβώς και οι πτυχιούχοι των ελληνικών νομικών σχολών. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό τους στο δικηγορικό σύλλογο του πρωτοδικείου που επιθυμούν με αίτησή τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να εργαστούν ως δικηγόροι.

H Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της με την επίμαχη αυτή νομοθετική παρέμβαση – αφού όχι μόνο διαταράσσεται η συνοχή του Κώδικα Δικηγόρων, αλλά δημιουργούνται και κενά με το νέο καθεστώς- ζητώντας το συντονισμό και τη σύσσωμη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τους ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, τους αρμόδιους φορείς και τις νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί προς το παρόν να αφορά μόνο τους δικηγόρους, αλλά μελλοντικά ανοίγει δρόμο και για ανάλογη μεταχείριση και άλλων επαγγελμάτων που υπάγονται σε επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίες θα επωμισθούν την ευθύνη του ελέγχου επάρκειας προσόντων των αποφοίτων, όπως παραδείγματος χάρη, το Τεχνικό ή το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ή ο εκάστοτε Ιατρικός Σύλλογος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!