Στα πλαίσια της δημοσιογραφικής μας έρευνας για την τηλεκπαίδευση στα Πανεπιστήμια, ο C.E.O. του citycampus.gr, Κωνσταντίνος Πολέμης, προσκάλεσε τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Μελέτιο Αθανάσιο Δημόπουλο να τοποθετηθεί για την τηλεκπαίδευση στο ΕΚΠΑ. Τον ευχαριστούμε θερμά για την ιδιαίτερη τιμή παρά τις δυσκολίες της εποχής και την έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μας και την αποστολή του ακολούθου κειμένου.

Καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ και τηλεκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας

Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου COVID-19, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ιδρύματος διαπιστώθηκε ότι η έναρξη και η διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας  των μαθημάτων, με χρήση όλων των διαθέσιμων σύγχρονων και ασύγχρονων μέσων, πραγματοποιήθηκε στα περισσότερα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και στα 42 Τμήματα του Ιδρύματός μας.

Μεγάλη ποικιλία από ψηφιακά εργαλεία παρασχέθηκαν από το Ε.Κ.Π.Α. σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, με την αρωγή της υπηρεσίας του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.), και αποτέλεσαν τη βάση για την παροχή της σύγχρονης και της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά, σε σύνολο 1.762 προπτυχιακών μαθημάτων, εαρινού εξαμήνου, των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος τα 1.500 μαθήματα καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και αντιστοιχούν στο 86% του συνόλου των μαθημάτων. Τα 141 μαθήματα καλύφθηκαν μερικώς με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, και αντιστοιχούν στο 8% του συνόλου των μαθημάτων. Δεν καλύφθηκαν 121 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 6% του συνόλου των μαθημάτων, λόγω της φύσης του μαθήματος, το οποίο προϋποθέτει αποκλειστικά φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων. Σε σύνολο 1.583 μεταπτυχιακών μαθημάτων, εαρινού εξαμήνου, των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος, τα 1.361 μαθήματα καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και αντιστοιχούν στο 86% του συνόλου των μαθημάτων. Τα 39 μαθήματα καλύφθηκαν μερικώς με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και αντιστοιχούν περίπου στο 3% του συνόλου των μαθημάτων. Δεν καλύφθηκαν 183 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε  ποσοστό περίπου 11%, λόγω της φύσης του μαθήματος, το οποίο προϋποθέτει αποκλειστικά φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων.

Από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι το σύνολο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος ανταποκρίθηκε με απαράμιλλη ευσυνειδησία στις τρέχουσες απαιτήσεις, καλύπτοντας με τα προσφορότερα κάθε φορά μέσα, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και με τους χρονικούς περιορισμούς που τέθηκαν, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών του Ιδρύματος. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι διδάσκοντες προσάρμοσαν ή/και ανέπτυξαν, κατά το δυνατό, διδακτικό υλικό για τα εξ αποστάσεως μαθήματα και κατάρτισαν πρόγραμμα διδασκαλίας, κατανέμοντας τα μεγάλα «ακροατήρια»  ―που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν σε τριψήφιο αριθμό― σε μικρότερες ομάδες (κλιμάκια διδασκαλίας), γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο φόρτο εργασίας στο διδακτικό προσωπικό.

Η μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των φοιτητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα δηλώνει την επιτυχία, για τις δεδομένες πάντα συνθήκες, του έργου των διδασκόντων, αλλά και του μηχανισμού που ενεργοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιό μας και εξασφάλισε την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, από την άνοιξη του 2020, η χώρα μας διέρχεται μια κρίσιμη και δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας SARS-Cov-2 (COVID-19). Η συνεισφορά του ΕΚΠΑ στην εθνική αυτή προσπάθεια ήταν και παραμένει διαρκής και σημαντική, ενώ το Ίδρυμά μας θα συνεχίσει με συγκεκριμένες και εξειδικευμένες δράσεις να προσφέρει  σε όλα τα επίπεδα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Όλη αυτή την περίοδο το βασικό μέλημά μας είναι να συνεχίσει το Πανεπιστήμιό μας αδιαλείπτως το έργο του ως προς την άρτια μετάδοση της γνώσης, την πρωτοποριακή έρευνα για την παραγωγή νέας γνώσης και την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας Παιδείας και Υγείας προς την Πολιτεία και την Κοινωνία. Τα μέλη του ΕΚΠΑ κατάφεραν με μεγάλη επιτυχία και με εναλλακτικές μεθόδους να ανταποκριθούν στους παραπάνω στόχους.

Οι Πρυτανικές Αρχές καθ’ όλο το διάστημα εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τη μείωση της διασποράς της νόσου COVID-19, προχωρούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υγιεινή των χώρων, την ασφάλεια όλου του ανθρώπινου δυναμικού και την εξυπηρέτηση του διδακτικού και του ερευνητικού έργου με κάθε πρόσφορο μέσο.

Παράλληλα λαμβάνεται πρόνοια, ώστε -όταν απαιτείται- να δίνονται στους φοιτητές εναλλακτικές δυνατότητες συμμετοχής και εξέτασης με κάθε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη και ιδιαίτερα προβλήματα και δυσκολίες.

Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η εκπαιδευτική διαδικασία είναι συνυφασμένη με τη φυσική παρουσία. Επομένως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν θα μπορέσουμε όλοι μαζί με ασφάλεια να επανέλθουμε στην κανονικότητα.

  • Η φωτογραφία του άρθρου είναι επιλογής του citycampus.gr και χρησιμοποιείται με άδεια creative commons από το δημιουργό της yuankuei σύμφωνα με το google search.