ΕΚΠΑ: Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

του Γιάννη Λαγού

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι ένα από τα 13 Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα αποτελείται από τρεις τομείς: από τον τομέα Ιστορίας και τον τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί ενδιαφερόμενους προκειμένου να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος του εξωτερικού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνουν φοιτητές του Προγράμματος από 1-20 Νοεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Την αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου θα είναι καταγεγραμμένοι ο τίτλος της διατριβής, η γλώσσα και ο επιβλέπων της.
  2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση της διδακτορικής διατριβής.
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  4. Αντίγραφο Πτυχίου Προπτυχιακού επιπέδου.
  5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
  6. Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών.
  7. Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού προγράμματος από το ΔΟΑΤΑΠ.
  8. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.
  9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες με κριτές εφόσον υπάρχουν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η τριμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος εξετάζει τις αιτήσεις, τα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι 3 έτη και είναι δυνατή η παράταση δύο ετών μέχρι να ολοκληρωθεί η διατριβή από τον φοιτητή. Συνεπώς, οι φοιτητές έχουν ως μέγιστο όριο σπουδών τα 5 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!