προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ως χάρτης θησαυρού για τις επιχειρήσεις

του Στέλιου Αμπατζίδη

Παρά την επέλαση του κορωνοϊού και τις συνέπειες στις παγκόσμιες οικονομίες, οι οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να αλλάζουν με αλματώδεις ρυθμούς. Για αυτό και κάθε επιχείρηση χρειάζεται έναν αποτελεσματικό προϋπολογισμό κόστους και κερδών. Πρόκειται για τον προγραμματισμό των εξόδων μίας επιχείρησης με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους  βάσει των εσόδων που αναμένει. Ο προϋπολογισμός είναι απαραίτητος προκειμένου η επιχείρηση να μπορεί να λάβει αποτελεσματικές αποφάσεις σχετικά με τη γενικότερη πολιτική της επιχείρησης, τις επόμενες ενέργειες κάθε τμήματός της, καθώς και την προσέλκυση νέων κεφαλαίων.

Προϋπολογισμός εξόδων

Οι επιχειρήσεις μπορεί να προβούν και σε εσφαλμένες εκτιμήσεις. Ως αποτέλεσμα παρατηρούν κατάπληκτες μειωμένα κέρδη ή αυξημένα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τους αισιόδοξους υπολογισμούς τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λήψη δανείου, όταν στην πραγματικότητα δεν έχουν τη δυνατότητα να το εξυπηρετήσουν. Τέτοιες δυσάρεστες εκπλήξεις μπορεί να αποβούν ακόμη και μοιραίες, αν η επιχείρηση δεν βρει τρόπο να καλύψει τα αναπάντεχα έξοδα ή να αποκτήσει πράγματι τα έσοδα που ανέμενε.

Προγραμματισμός κερδών

Το ένα μέρος του προϋπολογισμού αφορά τον προγραμματισμό των κερδών. Τότε, στη βάση πραγματικών και οικονομικών δεδομένων, σχεδιάζονται οι επόμενες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιήσει η επιχείρηση για την επίτευξη του μέγιστου κέρδους. Κάθε ξεχωριστή ενέργεια που σχεδιάζεται απαιτεί έναν δικό της προϋπολογισμό. Εκεί αποτυπώνεται το κέρδος που θα αποφέρει η επιχειρηματική αυτή ενέργεια, αφού αφαιρεθεί το κόστος υλοποίησης της. Στη συνέχεια το σύνολο αυτών των αλληλένδετων επιμέρους προϋπολογισμών ενοποιείται για να μετατραπεί στον κύριο προϋπολογισμό της επιχείρησης.

Συμπερασματικά, η σωστή αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών οδηγεί στη μελέτη και εξέταση των δεδομένων από την κατάλληλη οπτική γωνία. Για αυτό και η σωστή διαμόρφωση και κατάρτιση του προϋπολογισμού κέρδους μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο παράγοντα για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και να υποδείξει τη δυνατότητα να κυνηγήσει νέες τολμηρές ευκαιρίες.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!