Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα από το ΕΑΠ

της Βάσως Κοκοβάκη

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία θα λάβουν χώρα από το Μάρτιο του 2022. Πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και την οικονομική συμμετοχή που απαιτείται οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ

Δικαιολογητικά για προπτυχιακές σπουδές

  1. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  2. Υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη)

Δικαιολογητικά για μεταπτυχιακές σπουδές

  1. Πτυχίο από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Σε περίπτωση που υπάρχει πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα και υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ.
  3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Φωτογραφία Τύπου Ταυτότητας (έγχρωμη) 

Προπτυχιακά Προγράμματα (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών)

1-> <<Δημόσια Διοίκηση>> (ΔΗΔ)

2-> <<Διοίκηση Τουρισμού>> (ΔΙΤ)

3-> <<Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια>> (ΠΔΕ)/ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών)

1-> <<Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία>> (ΑΣΚ)

2-> <<Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία>> (ΚΑΟ)

3-> <<Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας>> (ΔΕΑ), <<Supply Chain Management>> (SCM)

4-> <<Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος>> (ΠΕΔ)­­­

5-> <<Κοινό ΠΜΣ: Ευρωπαϊκό Δίκαιο>> (ΕΔΙ)

6-> <<Κοινό ΠΜΣ: Διαχείριση Γήρανσης και  Χρόνιων Νοσημάτων>> (ΓΧΝ)

7-> <<Διοίκηση Αθλητισμού>> (ΔΑΘ)

8-> <<Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές>> (ΣΔΣ)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας)

1-> Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

2-> Κοινό ΠΜΣ: Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ)

3-> Κοινό ΠΜΣ: Καλλιέργειες υπό Κάλυψη Υδροπονία (ΚΥΚ)

Ελληνικό Ανοικτό ΠανεπιστήμιοΜεταπτυχιακά Προγράμματα (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών) 

1-> <<Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/ Διεθνούς Γλώσσας>> (ΑΓΓ)

2-> <<Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας>> (ΓΕΡ)

­­3-> <<Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας>> (ΓΑΛ)

4-> <<Δημόσια Διοίκηση>> (ΔΙΣ)

5-> <<Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής>> (ΕΤΑ)

6-> << Κοινό ΠΜΣ: Δημιουργική Γραφή>> (ΔΓΡ)

7-> <<Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες>> (Language Education for Refugees and Migrants)>> (LRM)

8-> <<Σύγχρονες  Τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς>> (ΑΔΕ)

9-> <<Επικοινωνία της Επιστήμης>> (ΕΕΠ)

10-> <<Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία>> (ΣΕΙ)

11-> <<Τέχνες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Αναπτυξιακές Πολιτικές>> (ΤΕΠ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση από 16 Νοέμβρη 2021 11:59 το μεσημέρι έως την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:59 το μεσημέρι. Στην επιλογή των επιλαχόντων θα διαδραματίσει ρόλο η σειρά υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, προτεραιότητα θα έχουν όσοι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Τα αποτελέσματα των εισαχθέντων θα γνωστοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου 2022.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!