Προκήρυξη υποψήφιων Διδακτόρων στο Τ.Ε.Α.Π.Ε. του ΑΠΘ

της Αντωνίας Γιαμαίου

Η συνέλευση του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποφάσισε την προκήρυξη τριών θέσεων με σκοπό την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου.

Τα διαθέσιμα θεματικά πεδία είναι τα εξής:

  • Γραμματισμός στις μικρές ηλικίες.
  • Πρακτικές γραμματισμού σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
  • Ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας.
  • Γλωσσική εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτική/προσφυγική εμπειρία.
  • Οπτικός γραμματισμός στις μικρές ηλικίες.
  • Πολυτροπικές αλληλεπιδράσεις σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
  • Αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στη γλωσσική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα προσόντα Τ.Ε.Α.Π.Ε.

Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες.

Να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σχετικό με την προκήρυξη πεδίο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (συμπλήρωση φόρμας ή ηλεκτρονική αίτηση).

2. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας.

4. Αντίγραφο Πτυχίου.

5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο οποίος θα πρέπει να είναι σχετικός με το αντικείμενο της έρευνας.

6. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

7. Τεκμηριωμένη άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2), κατά προτίμηση της αγγλικής.

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (ή από επαγγελματικό φορέα πρόσφατης απασχόλησης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την 1/12/2021 έως και τις 28/2/2022. Η υποβολή των αιτημάτων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω φόρμας υποβολής.Παιδαγωγικό

Κάθε αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τον τίτλο της προτεινόμενης διατριβής, ο οποίος θα αποτελεί εξειδίκευση κάποιου από τα θεματικά πεδία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν με προσοχή τον Kανονισμό Διδακτορικών Διατριβών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος για διαδικαστικά θέματα (info@nured.auth.gr, 2310995090) ή στην αρμόδια καθηγήτρια (mpapadopoulou@nured.auth.gr, 2310991276) για θέματα που αφορούν τα θεματικά πεδία.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!