Προκήρυξη Διαγωνισμού Λυρικού Τραγουδιού

της Ελένης Βασιλοπούλου

Προκηρύσσεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Υποτροφίες Μαρία Κάλλας»,  διαγωνισμός Λυρικού Τραγουδιού μέσω του οποίο θα απονεμηθεί μία υποτροφία τελειοποίησης σπουδών επιπέδου Bachelor ή Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α) οι γυναίκες υποψήφιες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1994 και μετά (έως 27 ετών). Οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1992 και μετά (έως 29 ετών).

β) δεν υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης σπουδών, ούτε αναβάλλεται η υποτροφία για άλλο ακαδημαϊκό έτος.

γ) δεν χορηγείται υποτροφία σε υποψήφιο / -ια που έχει εξασφαλίσει όμοια υποτροφία από άλλο φορέα.

Διαδικασία Διαγωνισμού Λυρικού Τραγουδιού 

Αρχικά, οι υποψήφιοι /-ιες θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Μάϊου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, πρέπει να αποστείλουν link με απλή βιντεοσκόπηση τους σε δύο από τις επιβεβλημένες άριες με συνοδεία πιάνου. Όποια υποψηφιότητα εγκριθεί από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού στην α’ φάση, θα λάβει έγκαιρη, προσωπική ενημέρωση για τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της τελικής β φάσης του Διαγωνισμού.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση υποψηφιότητας του Διαγωνισμού συμπληρωμένη ευανάγνωστα
  • Δακτυλογραφημένο, συνοπτικό βιογραφικό έως 1 σελίδα. Είναι απαραίτητο να δηλώνονται υπεύθυνα όλες οι υποτροφίες που τυχόν έχει λάβει ο/η υποψήφιος/-ιας (φορέας, έτος).
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και από τις δύο όψεις.
  • Δίπλωμα Μονωδίας ή βαθμολογία Ωδείου για το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (επιπέδου Διπλώματος) στη Μονωδία.
  • Βεβαίωση εγγραφής των υποψηφίων στη Μουσική Σχολή του εξωτερικού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εφόσον ήδη φοιτούν, ή βεβαίωση αποδοχής τους από τη σχολή στην οποία πρόκειται να φοιτήσουν. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-ια θα λάβει μέρος σε κατατακτήριες εξετάσεις, να δηλώνει πότε έχει ορισθεί η ακρόαση και πότε θα γνωρίζει εάν έχει γίνει δεκτός/-η (μέχρι Ιούλιο 2021).

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά και η βιντεοσκόπηση θα πρέπει να αποσταλούν συγχρόνως. Η Γραμματεία θα αποστείλει επιβεβαίωση για την παραλαβή τους.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!