Πανεπιστήμιο Κύπρου: ΠΜΣ στις Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής

της Άρτεμις Βενιέρη

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά Προγράμματα που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Συνολικά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει 100 θέσεις για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα, ενώ απαιτείται επιτυχής συμπλήρωση 90-120 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

Όταν προνοείται πρακτική άσκηση για την ολοκλήρωση προγράμματος επιπέδου Master, αυτή είναι επιπλέον της φοίτησης των 90 ή 120 ΠΜ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.

Ένα ακόμη απαιτούμενο σε προπτυχιακό επίπεδο είναι η επιτυχής ολοκλήρωση διατριβής Master, εάν το πρόγραμμα απαιτεί την εκπόνηση διατριβής για την απόκτηση διπλώματος Μάστερ.

Ενδέχεται ένα από τα μαθήματα του προγράμματος να είναι προπτυχιακό μάθημα άλλου τμήματος, το οποίο αναμένεται να είναι προχωρημένου επιπέδου, και θα προσμετράται ως προς την συμπλήρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων του μεταπτυχιακού προγράμματος.  Νοείται ότι οι Π.Μ. του κάθε μαθήματος αναγνωρίζονται μόνο μία φορά.

Σε φοιτητή/τρια που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να αναγνωρισθούν μέχρι 24 Π.Μ., με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που θα αναγνωριστούν δεν αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Πληροφορικής θα διαθέσει δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Master σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος έγκειται στην παροχή βοήθειας σε επαγγελματίες της Πληροφορικής, ώστε να επεκτείνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής. Επίσης, ο σκοπός του Master αφορά τη μεταλαμπάδευση σύγχρονων τεχνικών πρακτικών σχετικές με την εθνική βιομηχανία πληροφορικής, όπως Τεχνολογίες Λογισμικού, Διαδικτύου και Ευφυών Συστημάτων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσότερα για το ΠΜΣ “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής”

Το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί 75 πιστωτικές μονάδες ECTS και φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον 4 εξαμήνων.

Επιπλέον, θα διατεθεί ένας αριθμός υποτροφιών στους καλύτερους/ες υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης. Η κάθε υποτροφία θα είναι για ένα εξάμηνο, ανανεώσιμη με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 5.125 ευρώ.

Πληροφορίες

Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος-Τμήμα Πληροφορικής: Γιώργος Πάλλης (gpallis@cs.ucy.ac.cy)

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στο E-mail: cs@ucy.ac.cy, στο τηλέφωνο 22-892700, και στο φαξ: 22-892701.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!