Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Της Γεωργίας Μυστριώτη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης, υποχρεωτικής (για προπτυχιακούς φοιτητές που είναι σε σχολές όπου απαιτείται η άσκηση αυτή) και μη υποχρεωτικής (για προπτυχιακούς φοιτητές σχολών όπου δεν απαιτείται η πρακτική άσκηση και για τους απόφοιτους σχολών μεταφραστικών σπουδών).

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι να είστε υπήκοος κράτους ήδη εντεταγμένου ή υπό ένταξη στην ΕΕ (Βέβαια, υπάρχει πρόνοια και για υπηκόους χωρών που δεν είναι υπό ένταξη στην ΕΕ, καταλαμβάνοντας μικρό ποσοστό των θέσεων. Δείτε τη σχετική διάταξη εδώ). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την περίοδο έναρξης της πρακτικής άσκησης, να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ή να έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά για όσους πάνε για πρακτική άσκηση στη μετάφραση, καθώς απαιτείται να κατέχουν άριστη γνώση μίας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και πολύ καλή γνώση δύο άλλων, ενώ οι πτυχιούχοι οφείλουν να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο διάρκειας σπουδών τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και έχετε 30 λεπτά να τις συμπληρώσετε (https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/uRequest.do?tab=1&typ=unpaid&language=en). Αν τις αφήσετε ανενεργές για το διάστημα αυτό, τα στοιχεία διαγράφονται και πρέπει να συμπληρωθούν ξανά. Η διαδικασία γίνεται σε πέντε βήματα: πρώτα συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, μετά τα σχετικά με τις γλώσσες (πρέπει να γνωρίζετε τουλάχιστον μία από τις γλώσσες της ΕΕ), την εκπαίδευσή σας, τη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε πιστοποιητικό) και το κίνητρο για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση. Για τα άτομα ειδικών ικανοτήτων υπάρχει ειδική μέριμνα στην αίτηση και στον κανονισμό πρακτικής άσκησης. Είναι πολύ σημαντική η σωστή και έγκαιρη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ένταξή σας στους 600 που γίνονται δεκτοί για την άσκηση (με 25000 αιτήσεις κάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι μόλις περίπου 2,5% από αυτές γίνονται δεκτές)!

Ανάλογα με το είδος της πρακτικής άσκησης είναι διαφορετικές οι προθεσμίες υποβολής. Για τη συμμετοχή στις περιόδους πρακτικής άσκησης “Robert Schumann” για πτυχιούχους πανεπιστημίου, οι οποίες απαρτίζονται από τους εξής τομείς: γενική κατεύθυνση, κατεύθυνση δημοσιογραφίας (απαιτείται επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις, απόκτηση τίτλου σπουδών δημοσιογραφίας ή/και εγγραφή των υποψηφίων ως μέλη σε ενώσεις δημοσιογράφων κρατών-μελών της ΕΕ), και κατεύθυνση «Βραβείο Ζαχάρωφ» για τους ενδιαφερόμενους για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτά, οι προθεσμίες είναι 15 Αυγούστου-15 Οκτωβρίου (με ημερομηνία έναρξης της άσκησης μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Ιουλίου) και 15 Μαρτίου-15 Μαΐου (με ημερομηνία έναρξης μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 28ης/29ης Ιουλίου). Να σημειωθεί ότι η εκάστοτε προθεσμία ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της τελευταίας μέρας. Η άσκηση αυτή διαρκεί 5 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση από το Πανεπιστήμιο ή/και άλλους φορείς ότι είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στην άσκηση ενός επαγγέλματος και την επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών. Οι προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων είναι 1η Οκτωβρίου (με ημερομηνία έναρξης της άσκησης μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Απριλίου), 1η Φεβρουαρίου (με ημερομηνία έναρξης μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Αυγούστου) και 1η Ιουνίου (με ημερομηνία έναρξης μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου).

Για τη συμμετοχή στη μη υποχρεωτική πρακτική άσκηση (εξαιρουμένων των προπτυχιακών φοιτητών των μεταφραστικών σχολών, καθώς σε αυτήν την περίπτωση είναι διαφορετικές οι προθεσμίες) οι προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι 1η Αυγούστου-1η Οκτωβρίου (με ημερομηνία έναρξης της άσκησης 1η Ιανουαρίου), 1η Δεκεμβρίου-1η Φεβρουαρίου (με ημερομηνία έναρξης 1η Μαΐου) και 1η Απριλίου-1η Ιουνίου (με ημερομηνία έναρξης 1η Σεπτεμβρίου). Η άσκηση διαρκεί 4 μήνες.

Οι πρακτικές ασκήσεις στη μετάφραση για προπτυχιακούς φοιτητές έχουν κυρίως υποχρεωτικό χαρακτήρα και οι προθεσμίες είναι 15 Ιουνίου-15 Αυγούστου (με ημερομηνία έναρξης 1η Ιανουαρίου), 15 Σεπτεμβρίου-15 Νοεμβρίου (με ημερομηνία έναρξης 1η Απριλίου), 15 Δεκεμβρίου-15 Φεβρουαρίου (με ημερομηνία έναρξης 1η Ιουλίου) και 15 Μαρτίου-15 Μαΐου. Η άσκηση αυτή διαρκεί από έναν ως τρεις μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι και τρεις μήνες. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και για τους πτυχιούχους μεταφραστικών σχολών. Η πρακτική άσκηση για τους πτυχιούχους διαρκεί για τρεις μήνες και το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα €1223,26/μήνα. Από την άλλη, οι προπτυχιακοί ασκούμενοι στη μετάφραση αποζημιώνονται με €300/μήνα.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχόμαστε επιτυχία και να ενταχθείτε στους 600!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!