πρακτική άσκηση - Άτλας

Νέα δεδομένα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών

Από το φετινό ακαδημαϊκό έτος, 2013-2014, το σύστημα Άτλας, είναι μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία με σκοπό να στηρίξει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Παράλληλα επιδιώκει να διευκολύνει και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εύρεση φοιτητών με ποιοτικά χαρακτηριστικά και κριτήρια.

Το πρόγραμμα Άτλας υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Πρακτικά η υπηρεσία Άτλας διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με τους φορείς που προσφέρουν θέσεις για πρακτική άσκηση, όπως επιχειρήσεις, οργανισμούς, ΜΚΟ κλπ).

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελεί ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές. Έτσι βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα για την παρεχόμενη πρακτική άσκηση.

Επιπλέον, με το σύστημα Άτλας η πρακτική άσκηση σαν διαδικασία απλοποιείται: οι θέσεις θα δηλώνονται μια φορά και θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα ιδρύματα που ο φορέας που την προσφέρει επιθυμεί. Τα αρμόδια όργανα των πανεπιστημίων και ΤΕΙ (πχ γραφεία διασύνδεσης ή πρακτικής άσκησης) θα αναζητούν τις θέσεις και θα τις αντιστοιχίζουν με τους φοιτητές.

Οι φοιτητές, τώρα, μέσω του προγράμματος Άτλας, θα έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης των επιθυμητών θέσεων για την πρακτική άσκησή τους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων και των οργανισμών στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως η επιλογή γίνεται από τους φορείς.

Το site του συστήματος Atlas είναι εδώ.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής των φοιτητών με τις διαθέσιμες θέσεις γίνεται με ευθύνη των ιδρυμάτων και με την εσωτερική διαδικασία του κάθε ιδρύματος. Μάλιστα μέσα από τον λογαριασμό του κάθε φοιτητή δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης και της βεβαίωσης συμμετοχής.

Προβολή Θέσεων για Πρακτική Άσκηση

Η εφαρμογή φοιτητών είναι διαθέσιμη εδώ

Αν είστε φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις για Πρακτική Άσκηση, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχετε λάβει από το οικείο σας Ίδρυμα.
Αφού εισέλθετε έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!