Πράσινη επιχειρηματικότητα…με συνείδηση!

της Αλεξάνδρας Κουτσουβά

Η επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί αναμφισβήτητα τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας μίας χώρας. Είναι μία από τις κύριες πηγές οικονομικών εσόδων που μπορεί να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών παρέχοντας θέσεις εργασίας και εισόδημα. Όπως, όμως, είναι αυτονόητο, το βιοτικό επίπεδο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και με το φυσικό περιβάλλον. Ένα υγιές περιβάλλον χαρίζει ποιότητα ζωής στον πληθυσμό μιας χώρας και για τον λόγο αυτό χρήζει άμεσης προστασίας.

Δυστυχώς, στις μέρες μας, η υπερπροσπάθεια που γίνεται προκειμένου να αυξηθούν οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα να μην δίδεται στο περιβάλλον η απαραίτητη σημασία για την προστασία του, ενώ, στην πραγματικότητα, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Αυτή η συμπεριφορά, όμως, οδηγεί σε μία υπερεκμετάλλευση των φυσικών πηγών ενέργειας, καθώς και του εδάφους και κατά συνέπεια οι πηγές ενέργειας εξαντλούνται με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ το έδαφος χάνει τη γονιμότητά του. Ποιος, λοιπόν, θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι ο συνδυασμός επιχειρηματικής δράσης με την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσε να επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα;

Ακριβώς, για τους ως άνω προαναφερθέντες λόγους, προκρίθηκε ως λύση η λεγόμενη πράσινη επιχειρηματικότητα, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε τομέα παραγωγής. Έτσι, στον πρωτογενή τομέα εκδηλώνεται ενδεικτικά με τη μορφή της βιολογικής γεωργίας, μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας, καθώς, μεταξύ άλλων, και υπό τη μορφή αειφορικής αλιείας και διαχείρισης δασών. Στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, αυτόν δηλαδή της βιομηχανίας και των κατασκευών, οι πράσινες επιχειρήσεις που μπορεί κανείς να συναντήσει ασχολούνται με τα οικολογικά προϊόντα διατροφής, την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων συσκευασίας, κτιρίων και οχημάτων, καθώς και με την ανακύκλωση απορριμμάτων και την βιομηχανική επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων. Στον τριτογενή τομέα συμπεριλαμβάνονται το εμπόριο των βιολογικών προϊόντων και οι «πράσινες μεταφορές», ενώ, τέλος, ο τεταρτογενής τομέας συνδέεται κυρίως με την προβολή, επικοινωνία και πιστοποίηση όλων των ανωτέρω επιχειρηματικών δράσεων.

Η Ελλάδα, με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χρηματοδοτικού προγράμματος Life για την περιβαλλοντική και κλιματική προστασία, έχει ήδη κινηθεί προς αυτήν την πράσινη κατεύθυνση παρέχοντας χρηματικά κεφάλαια και ενισχύοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία. Έχουν ιδρυθεί πολυάριθμες εταιρείες που έχουν ως στόχο τους να αναπτυχθούν χωρίς να επιβαρύνουν το οικοσύστημα εκμεταλλευόμενοι με βιώσιμο τρόπο τις δυνατότητές του, ενώ ήδη προϋπάρχουσες εταιρείες μετέβαλαν τον χαρακτήρα τους υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, έτσι ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο μόνο είναι δυνατόν να αυξήσουμε την διάρκεια ζωής του πλανήτη μας που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να μειώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ας το προσπαθήσουμε λοιπόν…!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!