Οδηγός Master: Πολιτικές Επιστήμες

της Ελευθερίας Χασάπη

Ως Πολιτικές Επιστήμες ορίζονται αυτές που ως μέρος της κοινωνικής επιστήμης στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου ασχολούνται με τις υπάρχουσες σχέσεις κατάστασης και εξουσίας. Μέσω της μελέτης των πολιτικών συστημάτων και ιδεών δίνεται η βάση για την κατανόηση των σημαντικότερων πολιτικών θεσμών, λόγων και έργων. Αφορούν την πολιτική που λαμβάνει χώρα σε μία χώρα, γι’ αυτό και διαφέρουν από την πολιτική, που συγκροτείται από ομάδες ομοϊδεατών ανθρώπων με κοινό προσανατολισμό.

Η πολιτική επιστήμη βασίζεται στη θεωρία και στην πρακτική της κυβέρνησης, καθώς και στη διεξοδική και συστηματική ανάλυση των πολιτικών συστημάτων, των θεσμών, των διαδικασιών, των λειτουργιών, των δραστηριοτήτων και συμπεριφορών. Στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελληνίων Εξετάσεων 2021 τα Τμήματα Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται στις Σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου (Ομάδα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών).

Πολιτικές Επιστήμες στην Ελλάδα

Οι πόλεις της Ελλάδας που φιλοξενούν τα Τμήματα Πολιτικών Επιστημών είναι οι εξής:

  • Αθήνα
  • Θεσσαλονίκη
  • Κόρινθος
  • Κομοτηνή
  • Ρέθυμνο

Πολιτικές Επιστήμες

Σχετικά με τα Τμήματα των πέντε πόλεων, πληροφορίες δίνονται τόσο για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, όσο και για τις βάσεις των προπτυχιακών τμημάτων Πολιτικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Εναλλακτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Απόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων δύνανται να λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις επί των σπουδών τους, υποβάλλοντας αίτηση για ΠΜΣ. Πολλές από τις παρεχόμενες επιλογές των αποφοίτων δεν αποτελούν κλασικές επιλογές, αλλά συνδυαζόμενους τομείς, άκρως απαραίτητοι για την κοινωνική ανέλιξη των πολιτικών επιστημόνων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εμβάθυνση και εξειδίκευση της γνωστικής ενότητας που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία των Διεθνών Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Πολιτικής Επιστήμης και άλλα αντικείμενα που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνοντας αυτές τις γνώσεις – όπλα θα είναι σε θέση να εργαστούν σε πληθώρα επαγγελμάτων, οργανισμών και τομέων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν δυνατότητα να πραγματώσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη σε υπηρεσίες δημοσίου τομέα, σε πολυεθνικές εταιρείες και Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς ή εθνικούς ΜΚΟ.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 εξάμηνα, διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα και εξ αποστάσεως.

Εξειδικευμένες σπουδές σε όλους όσοι φιλοδοξούν να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες στις ευρωπαϊκές υποθέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τα κύρια στοιχεία των πολιτικών της ΕΕ και να προετοιμάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές απαιτήσεις στη διπλωματία, στους διεθνείς οργανισμούς, στις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική.

 

Η προσέγγιση διευρύνει και εμβαθύνει την κατανόηση, από την πλευρά του φοιτητή, των διασυνοριακών θεμάτων και διαδικασιών της πολιτικής, ενισχύει τις δεξιότητες της έρευνας, της ανάλυσης, της σύνθεσης και της δημιουργικότητας και ενθαρρύνει την καινοτομία και την συνειδητοποίηση του ρόλου των ανταγωνιστικών διεθνών παραγόντων. Τέλος, αναπτύσσει την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, και παγκόσμιων ζητημάτων που επηρεάζουν τις αποφάσεις πολιτικής.

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα και θα διδάσκεται εξ αποστάσεως.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!