Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ στην Πληροφορική

της Ελένης Κιτρομηλίδη

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ξεκίνησε το 1938 ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» και σήμερα φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του πάνω από 10.000 φοιτητές με ειδικότητες κυρίως στα οικονομικά, τα ναυτιλιακά και την πληροφορική. Συγκεκριμένα το Τμήμα Πληροφορικής ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993 και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σχετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική» για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2023. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους ετερογενών της πληροφορικής πανεπιστημιακών τμημάτων που επιθυμούν κατάρτιση στον συγκεκριμένο τομέα. Η παροχή της μεταπτυχιακής αυτής ειδίκευσης υπογραμμίζει την έντονη διεπιστημονικότητα της Πληροφορικής και τις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, εκ των οποίων το τελευταίο περιλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Οι παρακολουθήσεις αναλογούν συνήθως σε τρεις μέρες της εβδομάδας ενώ με βάση τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία και σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργείου μπορούν να καλυφθούν και διαδικτυακά. Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται να γίνει μέσα στον Οκτώβριο του 2021. Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική. Η ολοκλήρωση του προγράμματος αναλογεί σε 150 ECTS.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.)  της χώρας και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων  του εξωτερικού. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και κατόπιν συνέντευξης. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι:

 1. Συνέντευξη 30%
 2. Βαθμός πτυχίου 20%
 3. Συνάφεια Τμήματος προέλευσης με το Π.Μ.Σ. 20%
 4. Εργασιακή εμπειρία/επιστημονική έρευνα 20%
 5. Συστατικές επιστολές (Α.Ε.Ι./Δ.Ε.Π./εργοδοσίας) 5%
 6. Γνώση αγγλικής γλώσσας 5%

Αιτήσεις – Προθεσμίες

Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου 2021 και θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2021. Τη φόρμα υποβολής οι υποψήφιοι θα βρουν εδώ και παρακαλούνται να τη στείλουν συμπληρωμένη μαζί με ονοματεπώνυμο και τα παρακάτω δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infodept@unipi.gr ή και ταχυδρομικώς.

Δικαιολογητικά

 • Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο δεύτερου ή άλλου πτυχίου.
 • Αναλυτική βαθμολογία και βαθμός πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Ανάτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων και συγγραφικού έργου.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Πρόσφατη φωτογραφία συνημμένη στην αίτηση.
 • Πιστοποιήσεις προϋπηρεσίας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα μαθημάτων ανατρέξτε εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!