ναυτιλία

Μεταπτυχιακό ΠαΠει στη Ναυτιλία

της Κυριακής Κουτρούκη

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έρχεται με ένα υποσχόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πάνω στο αντικείμενο της ναυτιλίας. Το μεταπτυχιακό αυτό στη Ναυτιλία απλώνει τις πρακτικές και θεωρητικές του προσεγγίσεις μεταξύ πολλών αντικειμένων, όπως η Ναυτιλιακή και Λιμενική Οικονομική, και τη Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Λιμένων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Σε τι ειδικεύεσαι; Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν εντρυφήσει τόσο στη γνώση της Ναυτιλίας όσο και στους  κλάδους της Λιμενικής Βιομηχανία, τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Θα μπορέσουν επάξια να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των επιχειρήσεων του  ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων φορέων.

Ποιοι είναι κατάλληλοι υποψήφιοι;

Γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής απόφοιτοι ΑΕΙ και Α.Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων. Παράλληλα, γίνονται αποδεκτοί και όσοι έχουν πτυχίο Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα, οι τελειόφοιτοι γίνονται δεκτοί με τη προσκόμιση βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Κόστος σπουδών και διάρκεια

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 6.900 ευρώ καθώς το ποσό θα αναλογεί σε ισόποσές δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει μέχρι δυο  υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η διαδικασία επιλογής τους θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ορισμένων κριτηρίων. Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο συνολικό διάστημα των τριών εξάμηνων. Συγκεκριμένα, τα δυο εξάμηνα αφορούν την καθολική διδασκαλία του προγράμματος, ενώ το τρίτο εξάμηνο σχετίζεται με την επιδοτούμενη πρακτική άσκηση εικοσιπέντε φοιτητών που θα έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την ακαδημαϊκή τους απόδοση ή τη διεξαγωγή Διπλωματικής Εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως το μεταπτυχιακό διατίθενται σε πλήρη και σε μερική φοίτηση. Αυτό καθίστανται βολικό και για όσους έχουν απαιτητικό πρόγραμμα.

Μαθήματα

Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα μαθήματα όπως:

  • Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
  • Γεωπολιτική, Ενέργεια και Ναυτιλία
  • Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  • Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Ναυτασφαλίσεις
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
  • Ναυλώσεις
  • Περιβάλλον στη Ναυτιλία και τις Λιμενικές Υπηρεσίες
  • Πληροφορική – Εφαρμογές στη Ναυτιλία τα Λιμάνια και τα Logistics
  • Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί.

Εδώ θα βρεις όλα τα μαθήματα.

Περίοδος αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα κατάλληλα έγγραφα από τις 10/3/2021 έως τις 30/4/2021 με τους παρακάτω τρόπους:

Α) Ταχυδρομικώς: Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:

Υπόψη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία, Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533 (6ος όροφος Γραφείο 609) ή

Β) Ηλεκτρονικά: Αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική  διεύθυνση nafadmin@unipi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά: 210 414 2542/2397/2175 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: nafadmin@unipi.gr, naf-secr@unipi.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!