ΠΜΣ “Μυοσκελετική Ογκολογία”: Διάγνωση-θεραπεία-Έρευνα στο ΕΚΠΑ

της Μυρτώς Ζάρα

Προκήρυξη ΠΜΣ 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα». 

Γενικές πληροφορίες για το ΠΜΣ ”Μυοσκελετική Ογκολογία”

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να εισαγάγει το μεταπτυχιακό φοιτητή στη σύγχρονη πληροφορία και τις τελευταίες διαγνωστικές τεχνικές, τη σταδιοποίηση, τη θεραπεία και την ενίσχυση ασθενών με νεοπλάσματα μαλακών μορίων και οστών.

Ταυτόχρονα, προσφέρει εξειδίκευση στα πιο καινούρια θεραπευτικά πρωτόκολλα, δεδομένα και τάσεις στον τομέα της μυοσκελετικής ογκολογίας. Προσεγγίζει διεπιστημονικά τις συγκεκριμένες παθήσεις, ενώ συνεργάζεται με  καταξιωμένους επιστήμονες από όλους τους χώρους των βιοϊατρικών επιστημών της Ελλάδας και του εξωτερικού, γεγονός που το καθιστά μοναδικό σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Διάρκεια και τόπος διεξαγωγής μαθημάτων

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι τέσσερα εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα λάβει χώρο στο Αττικό Νοσοκομείο (Κτήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ (ΑΚΙΣΑ) και στο Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και το Εργαστήριο Χειρουργικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής στο Γουδή.

Κόστος προγράμματος 

Το κόστος φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι πεντακόσια ευρώ (500 €) ανά εξάμηνο. Το πλήθος των υποψηφίων που θα επιλεγούν είναι έως και 40, με δυνατότητα εξαίρεσης μόνο για ιδιαίτερες κατηγορίες.

Προφίλ Υποψηφίων

''Μυοσκελετική Ογκολογία''

Πιθανοί υποψήφιοι είναι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογικού, Φυσικής Αγωγής, από ιδρύματα της Ελλάδας ή τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα του εξωτερικού. Επίσης, απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Ακτινολογίας, Φυσιοθεραπείας και Ακτινοθεραπείας προσφάτως αναβαθμισμένων σε ΑΕΙ τμημάτων ΤΕΙ θα γίνονται δεκτοί. Πλεονέκτημα στην επιλογή έχουν ειδικευόμενοι ή ειδικευμένοι στις ειδικότητες της Ορθοπεδικής, Γενικής Χειρουργικής, Πλαστικής Χειρουργικής, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Παθολογικής Ανατομικής, Ογκολογίας, Ακτινοθεραπείας και Ακτινοδιαγνωστικής, Μοριακής Βιολογίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την αξιολόγησή τους από τις 20.05.2021 έως τις 10.09.2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για το ΠΜΣ ”Μυοσκελετική Ογκολογία”

  1. Αίτηση.
  2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
  3. Αναλυτική βαθμολογία των ετών σπουδών.
  4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εάν υπάρχει.
  5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
  6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.
  7. Βιογραφικό Σημείωμα.
  8. Δύο συστατικές επιστολές.
  9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων, θα πραγματοποιηθεί η επιλογή τους από ειδική επιτροπή.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!