Λογιστική

ΠΑ.ΜΑΚ: ΠΜΣ στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

της Μυρτώς Μιχαηλίδου

Αν είσαι απόφοιτος προπτυχιακών σπουδών και έχεις ασχοληθεί επιστημονικά με τα αντικείμενα της Λογιστικής, Φορολογίας ή Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, έχεις την ευκαιρία να εξειδικευτείς και να γίνεις ένα ικανό στέλεχος μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management).

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τη λειτουργία του 13ου κύκλου του παραπάνω Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο δίνει ποικίλες δυνατότητες σε επαγγελματικό επίπεδο.

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Οι απόφοιτοι έχουν τις εξής επιλογές:
α) να δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιχειρήσεων είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα ως:

 • ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές
 • εσωτερικοί ελεγκτές
 • λογιστές-φοροτεχνικοί
 • σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • χρηματοοικονομικοί αναλυτές
 • επενδυτικοί σύμβουλοι
 • διαχειριστές χαρτοφυλακίου
 • στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και   του ιδιωτικού τομέα

β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής, φορολογίας και χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Με το  ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MScin Accounting ΛογιστικήTaxation and Financial Management)» συνδυάζεται η θεωρητική γνώση για την κατανόηση της λειτουργίας, πρακτικής και εκπαίδευσης σε θέματα της λογιστικής φορολογίας και χρηματοοικονομικής διοικητικής επιστήμης του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει την ειδίκευση στη Λογιστική Φορολογία και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Δικαιολογητικά:

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2020, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση από το Δ.O.A.Τ.Α.Π. – υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα μαθήματά τους).
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ.
 6. Αποδεικτικό, επαρκούς, γνώσης της Aγγλικής Γλώσσας (επιπέδου, τουλάχιστον, Β1, ενώ σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά γλωσσομάθειας, θα προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Επιπρόσθετα προσόντα (π.χ. άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, εδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ο.κ.).

Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (τέλη φοίτησης). Τα δίδακτρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έως του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να απευθυνθείς στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, τηλ. 2310 891 693, ιστοσελίδα (website) ΠΜΣ: www.accfin.uom.gre-mail: maf@uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00 – 17:00.

Επομένως, είναι μια ιδιαίτερα καλή επιλογή για αποφοίτους οικονομικών, χρηματοοικονομικών και λογιστικών σχολών, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών σχετικό με το αντικείμενο που σπούδασαν, αλλά, επίσης τους προσφέρει εξειδίκευση σε πολύ χρήσιμους τομείς στην αγορά εργασίας. Γίνονται επίσης, δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!