Παν. Δυτ. Μακεδονίας: ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική 

της Δέσποινας Μέγγιου

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει θέσεις για Μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο των οικονομικών, με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική».

Σχετικά με το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το πανεπιστήμιο αποτελεί ένα εκ των νεοτέρων της χώρας και απαριθμεί 7 σχολές και 22 τμήματα. Αναφορικά με την  Σχολή Οικονομικών Επιστημών (ΣΟΕ) συνίσταται από 7 Τμήματα τέσσερα από τα οποία βρίσκονται στην Κοζάνη και τα υπόλοιπα στα Γρεβενά. Σε όλα τα τμήματα πραγματοποιούνται προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, καθώς και αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα. Απώτερος στόχος του τμήματος αποτελεί η εκπαίδευση των νέων και η γαλούχηση τους με  εξειδικευμένες επιχειρηματικές και διοικητικές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα στα οικονομικά μαθήματα σίγουρα δίνεται βάση στην λογιστική και τα χρηματοοικονομικά.

Στόχοι μεταπτυχιακού προγράμματος «Λογιστική και Ελεγκτική»

Ο κύριος γνώμονας του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα της λογιστικής και της ελεγκτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές καταρτίζονται με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Άρα, απαραίτητη είναι η λογιστική. Αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης τους συνιστά η εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, μέσω της οποίας προάγεται η εκπαιδευτική καινοτομία.

Πέρα από την υψηλού επιπέδου γνώση που παρέχει το πρόγραμμα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πολύπλευρη επιμόρφωση και στη βελτίωση  περαιτέρω δεξιοτήτων. Παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς.  Με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν ανάμεσα σε μια πληθώρα επιλογών μια θέση εργασίας σε οικονομικές υπηρεσίες. Κυρίως σε λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Που απευθύνεται το πρόγραμμα αυτό;

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα καλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και πτυχιούχο κατά κύριο λόγο τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων, να υποβάλλει την αίτηση του. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τόσο των  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής όσο και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Διάρκεια σπουδών και ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Ελεγκτική ορίζονται σε 3 ακαδημαϊκά  εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι δια ζώσης διαλέξουν θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο λόγω της πανδημίας του Covid-19, αν το επιβάλλουν οι συνθήκες τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως.

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Μάρτιο του 2021 και θα πραγματοποιούνται:

 • Παρασκευή μετά τις 17:00 και
 • Σάββατο μετά τις 09:00.

Αριθμός εισακτέων και δίδακτρα

Κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οι εισακτέοι του Π.Μ.Σ  ανέρχονται στους 40 ανά τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών ακολουθείται ότι προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Όσο αφορά τα δίδακτρα, ανέρχονται στο ποσό των 2.900€. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές γίνεται δεκτή η τμηματική καταβολή των διδάκτρων. Να σημειωθεί πως σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 • Αίτηση συμπληρωμένη (Κατεβάστε την αίτηση)
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Προαιρετικά δικαιολογητικά

 • Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε από τον επαγγελματικό χώρο.
 • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower, είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής.
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Είναι αυτονόητο ότι μπορεί να προστεθεί στη δήλωση οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το προφίλ του υποψηφίου για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Αξιολόγηση υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής με βάση συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια  σε κλίμακα από 0 μέχρι 100.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων γίνονται δεκτά έως 30 Νοεμβρίου 2020:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις διευθύνσεις: msaudit@uowm.gr  ή mscauditing@gmail.com και

β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΠΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
50100 ΚΟΖΑΝΗ

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής κατά τις ώρες 9:00-13:00, στο τηλ: 6970379495, στα e-mail msaudit@uowm.grmscauditing@gmail.com και στον  επίσημο ιστότοπο.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!