Δραματική Τέχνη

ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση

της Ελένης Κιτρομηλίδη 

Γενικές Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 και αποτελείται από εννέα (9) σχολές σε πόλεις της περιφέρειας Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Το Tμήμα Θεατρικών Σπουδών λειτούργησε για πρώτη φορά το διδακτικό έτος 2003-2004 ως το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην πόλη του Ναυπλίου. 

ΠΜΣ- Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση  

Το τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για όγδοη (8η) χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που καλεί τους αποφοίτους του να διευρύνουν την επαγγελματική τους κατάρτιση προσαρμόζοντάς τη στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πρόγραμμα Σπουδών και Kόστος

Το ΠΜΣ στη Δραματική Τέχνη και την Εκπαίδευση ξεκινάει με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους και κοστίζει 3.000 για τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, που γίνονται Σάββατο και Κυριακή, κρίνεται υποχρεωτική πλην του πρώτου σαββατοκύριακου του μήνα. Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, απαιτείται η συμπλήρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά.

Προϋποθέσεις 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί έως τριάντα δύο (32) απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης) της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση αντικειμενικά, ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν συνέντευξης στα κεντρικά της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (11 Σεπτεμβρίου 2021). Παρέχεται υποτροφία ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών στα πρώτα δύο εξάμηνα σπουδών.

Αιτήσεις – Προθεσμίες

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 με καταληκτική προθεσμία την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021. Οι αιτήσεις και τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν εμπρόθεσμα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου
 4. Πιστοποίηση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού
 5. Φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) της αστυνομικής ταυτότητας

Επίσης αν υπάρχουν προσκομίζονται:

 1. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (θέμα, επιβλέποντες, βαθμολογία)
 2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιήσεων από σεμινάρια, προγράμματα, άλλα πτυχία (ΑΕΙ,ΤΕΙ) ή μεταπτυχιακά
 3. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή πρακτικών από συνέδρια
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιημένης επαρκούς γνώσης αγγλικών (Β2)
 5. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ
 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ως προς την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!