ΠΜΣ “Δίκαιο και Οικονομία”: Πανεπιστήμιο Πειραιά 

της Ελευθερίας Χασάπη 

Από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς οργανώνεται το μοναδικό διατμηματικό ΠΜΣ «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης σε συνεργασία με τα Τμήματα των Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στο πλαίσιο του ολοένα μεταβαλλόμενου νομικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και με απώτερο στόχο την επίτευξη της αριστείας, οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες επιθυμούν τον υγιή ανταγωνισμό, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανέλιξη. Καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ της Νομικής και Οικονομικής Σχολής εγγυώνται προς τους ανωτέρω σκοπούς την παροχή γνώσεων, διεθνούς επιστημονικού επιπέδου, μέσω νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών.

ΠΜΣ “Δίκαιο και Οικονομία”: Σκοπός του προγράμματος

Δεδομένης της σύνδεσης και αλληλοσυμπλήρωσης  των κλάδων του Δικαίου και της Οικονομίας, στόχος του ΠΜΣ είναι οι νέοι επιστήμονες να διακριθούν τόσο στις ανωτέρω επιστήμες, καθώς και να πρωτοστατήσουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε Δημόσιους και Διεθνείς Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργανισμούς, Ανεξάρτητες Αρχές και στον Ευρύτερο Ιδιωτικό Τομέα.

Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ακαδημαϊκό επίπεδο (Τμήμα προέλευσης & βαθμολογία)
 • Επίπεδο γλωσσομάθειας (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά)
 • Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
 • Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας ή/και δημοσιεύσεων.
 • Συνέντευξη.
 • Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου φοίτησης ή από εργοδότη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Πρόγραμμα σπουδών

Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες ενώ προβλέπεται και δυνατότητα ενός (1) επιπλέον εξαμήνου για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η έναρξη του προγράμματος γίνεται τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ απαιτείται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μέχρι το Γ’ εξάμηνο φοίτησης. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 4.900€.

Προθεσμία αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2021. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία αίτησης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ, να καλέσετε στα 2104142113 και 2104142309 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο nikichri@unipi.grmle@unipi.gr.

ΠαΠει

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!