Ίδρυμα Λάτση Υποτροφίες

ΕΚΠΑ: ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

του Στέλιου Αμπατζίδη

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Ένα από αυτά, αποτελεί συνέχεια του διακρατικού Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996.

Το Πρόγραμμα αυτό έφερε τον τίτλο «Συγκριτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΕΑΠΗ) σε συνεργασία με το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος αυτού μεταβλήθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών (ΕΚΠΑ).

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν από τους υποψήφιους φοιτητές ανέρχονται σε εικοσιπέντε (25). Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ανάπτυξη της θεωρίας, της έρευνας και της πρακτικής στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επίσης, η διαμόρφωση επιστημόνων και επαγγελματιών, οι οποίοι συμμετέχουν στην έρευνα, στη διδασκαλία και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών με έμφαση στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση.

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα αυτό είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί έως τέσσερα εξάμηνα. Περιλαμβάνει παρακολούθηση υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, διεπιστημονικών σεμιναρίων και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αναστείλουν τις σπουδές τους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους,  σε περίπτωση σοβαρού αιτήματος που υποβάλουν οι ίδιοι.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους)
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  6. Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα) με λόγους και κίνητρα
  7. Δύο πρόσφατες (πρωτότυπες) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
  8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  9. Αντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης Αγγλικών επιπέδου Γ2

Προθεσμία υποβολής αίτησης – Δίδακτρα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως τις 30 Ιουνίου 2021 και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.600 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τον ιστότοπο του προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2103688095 ή να στείλουν μήνυμα μέσω e-mail στο pmseapi@gmail.com.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!