Χειρουργική Ήπατος

ΕΚΠΑ: ΠΜΣ “Χειρουργική Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων”

της Αντιγόνης Κούτση

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, με τίτλο «Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων», Master of Science «MSc in Hepato-biliary-pancreatic Surgery» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σκοπός του ΠΜΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση, διάγνωση, σταδιοποίηση καθώς επίσης και η επιλογή και η χρονική αλληλουχία εφαρμογής των καταλληλότερων εξατομικευμένων θεραπειών.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων» είναι μεταξύ άλλων να προσφέρει πληρότητα γνώσεων, να προσφέρει εις βάθος γνώση ανατομίας και των παραλλαγών της, να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνώσεις πολυεπιστημονικής διαχείρισης (multidisciplinary approach) με σκοπό την ασφαλή και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση και επίσης τις γνώσεις για την ασφαλή, ενδεδειγμένη και εξατομικευμένη χρήση των τεχνολογικών εξελίξεων και των ιατροβιολογικών επιτευγμάτων.

Επιπλέον, αποσκοπεί στο να προσφέρει τις γνώσεις σχετικά με την επιλογή της αντίστοιχης αλληλουχίας θεραπευτικών χειρισμών και να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην ασφαλή χειρουργική. Παράλληλα, έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη των φοιτητών για τη λήψη της κατάλληλης θεραπευτικής απόφασης, καθώς και να συντελέσει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις αναγκαίες τεχνικές δεξιότητες στις τέσσερις (4) κύριες Ογκολογικές θεματικές ενότητες του προγράμματος.

Απαραίτητα κριτήρια για υποβολή αίτησης

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι και όσες ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

 • Κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων των Ιατρικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Σε γενικούς Χειρουργούς και σε ειδικευόμενους Γενικής Χειρουργικής, οι οποίοι επιθυμούν περαιτέρω εξειδίκευση σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο.
 • Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ’ έτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι είκοσι πέντε (25) φοιτητές και το κόστος συνολικά ανέρχεται στις 4.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 31/5/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mschpb@med.uoa.gr.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο του 2023.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Συμμετοχής (για αιτήσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στη διεύθυνση mschpb@med.uoa.gr)
 2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο πτυχίου
 5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 και πάνω)
 6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές

Πληροφορίες

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού ή στο τηλέφωνο: (κα Χριστίνα Πάζα) 2132061001

Μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη για να μάθετε περισσότερα

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!