Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες 

ΠαΠει: Msc Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες 

της Ελένης Πετεινού 

Bασικές πληροφορίες 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά ιδρύθηκε το 1938 ως Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών και πήρε το σημερινό του όνομα αργότερα, το 1989. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999 και ασχολείται με την ταχύτατη ανάπτυξη στους τομείς των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα με τα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες (MSc in Information Systems and Services) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό, που συνδέει άμεσα τους απόφοιτους του με την αγορά εργασίας και ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο πεδίο της Τεχνολογίας και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Πρόγραμμα σπουδών – Κόστος

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά τον Οκτώβριο, το κόστος του ανέρχεται στα 4.200 και προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης σε μία από τις τρεις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1.  Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
 2.  Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
 3.  Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες αποτελείται συνολικά από 3 εξάμηνα, με υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και απαιτείται από τους φοιτητές η συμπλήρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Το τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και σε κάποιες περιπτώσεις η Αγγλική.

Επιλογή Υποψηφίων στα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες 

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της χώρας μας και του εξωτερικού. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και μετά από τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης από μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Διαδικασία αιτήσεων – ΠροθεσμίαHELMEPA

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από την 1η Απριλίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2021, με δύο τρόπους:

 

 1. Ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ, τον σύνδεσμο του οποίου μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 2. Ταχυδρομικώς, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων  με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε δια χειρός.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου ή άλλο έγγραφο
 4. Αναλυτική βαθμολογία
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού
 6. Επικυρωμένο πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 7. Επικυρωμένα πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας
 8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 9. Δύο  συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
 11. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 12. Μία φωτογραφία.

Για οποιοδήποτε απορία σχετικά με τη διαδικασία καθώς και για την υποβολή των αιτήσεων τους, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή να μπουν στην ιστοσελίδα της σχολής.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!