Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης των φοιτητών στο εξωτερικό;

του Στέλιου Αμπατζίδη

Πολλοί φοιτητές που μπαίνουν ως πρωτοετείς στο Πανεπιστήμιο, μετά τη σχολική περίοδο και εφόσον τελειώσουν τις σπουδές τους, σκέφτονται να παρακολουθήσουν κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Ωστόσο, τα υψηλά δίδακτρα και το κόστος διαβίωσης σε μία ξένη χώρα στέκονται εμπόδια στις επιθυμίες των φοιτητών. Τους αποθαρρύνουν, γιατί δεν διαθέτουν, προφανώς, τις οικονομικές δυνατότητες, για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που επιθυμούν. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πηγές εκπαιδευτικής χρηματοδότησης, μέσω των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να κινητοποιηθούν.

Αρχικά, τα Πανεπιστήμια, οι κυβερνήσεις και τα ιδιωτικά ιδρύματα μπορούν να  προσφέρουν οικονομική βοήθεια προς τους φοιτητές ή τους αποφοίτους μέσω των ακαδημαϊκών υποτροφιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές δε χρειάζεται να ξοδέψουν χρήματα και μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου τους, κυβερνητικές ιστοσελίδες ή και εθνικά συστήματα υποτροφιών.

Τα πανεπιστήμια επίσης, από τη στιγμή που θα διαθέσουν υποτροφίες προς τους φοιτητές, δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς για καθορισμένες ώρες ανά εβδομάδα, να διδάξουν ή να ερευνήσουν. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, στους τομείς των διδακτορικών σπουδών και των θετικών επιστημών, όπου προσφέρεται αμοιβή.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν και οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν χρήματα και να υποστηρίξουν την επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων. Σε αυτό εξίσου καθοριστική θέση μπορούν να παίξουν και τα εθνικά συμβούλια έρευνας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διεξάγουν έρευνες και τα εθνικά συμβούλια χρηματοδοτούν τα πανεπιστήμια σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Έτσι, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους ή και να  πληρώσουν τα δίδακτρά τους.

Επιπλέον, φιλανθρωπικές οργανώσεις και interest groups συχνά διαθέτουν ένα μέρος από τον προϋπολογισμό τους συνεισφέροντας στην οικονομική ενίσχυση των φοιτητών. Έργο τους αποτελεί, όχι μόνο να ενισχύσουν φοιτητές με εξαιρετικό ακαδημαϊκό επίπεδο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, αλλά και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες πολιτών.

Ακόμη, οι απόφοιτοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα part time μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και να εργάζονται μερικώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να συνεργάζονται τόσο με ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό, όσο και από τον επαγγελματικό χώρο. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν την εργασιακή εμπειρία τους και να πληρώνουν τα δίδακτρά τους μέσω της απασχόλησής τους.

Επίσης, πολλά πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης προσφέρουν φοιτητικά δάνεια σε πολλούς αποφοίτους και με χαμηλότερους ρυθμούς αποπληρωμών για τους συνεπείς φοιτητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χορήγηση Επαγγελματικών και Επαγγελματικής Εξέλιξης Δανείων από διάφορες Βρετανικές τράπεζες προς όλους τους φοιτητές, που σκοπεύουν να δουλέψουν στη Βρετανία, Νορβηγία, Ισλανδία Ευρωπαϊκή Ένωση, Λιχτενστάιν, αφότου αποφοιτήσουν. Έτσι, οι φοιτητές καλύπτουν τα δίδακτρα για πάνω από τα δύο χρόνια φοίτησής τους και εξυπηρετούν τις βιοτικές ανάγκες τους.

Tέλος, ανάλογα αποτελέσματα φέρνει και ένας θεσμός, το P2P Lending, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και χορηγεί δάνεια σε κάθε φοιτητή. Αντίστοιχος θεσμός είναι και το QS Scholarships όπου το συνολικό ποσό που προσφέρει για τους επιλαχόντες φοιτητές ανέρχεται στο ύψος των 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!