περιβαλλοντική εκπαίδευση

ΠΜΣ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

της Στεφανίας Κόντου

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που ήδη συμπληρώνει 38 χρόνια λειτουργίας από όταν ιδρύθηκε το 1984, εδράζεται σε έξι (κεντρικά και νευραλγικής σημασίας) νησιά του Αιγαίου Πελάγους: Χίος, Σάμος,  Σύρος, Ρόδος, Λέσβος, Λήμνος. Το Πανεπιστήμιο, μεταμόρφωσε το Αιγαίο σε Πέλαγος Πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα φιλοξενεί τις εξής έξι σχολές:

 1. Κοινωνικών επιστημών
 2. Ανθρωπιστικών επιστημών
 3. Θετικών επιστημών
 4. Επιστημών και διοίκησης
 5. Επιστημών Περιβάλλοντος
 6. Πολυτεχνική σχολή

Βασικό χαρακτηριστικό των τμημάτων του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων, συχνά διεπιστημονικού χαρακτήρα. Στόχος είναι αφενός η κάλυψη των απαιτήσεων της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας και αφετέρου η ικανοποίηση  προσδοκιών των φοιτητών για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με δυναμικές προοπτικές επαγγελματικής πορείας και εξέλιξης.

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της προσπάθειας δημιουργίας αξιόλογου και ανταγωνιστικού πλαισίου σπουδών δεν μπορούν να μην συμπεριληφθούν και αναδειχθούν τα παρεχόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις σαράντα θέσεις που δίδονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Συγκεκριμένα, διοργανώνεται πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με περιεχόμενο την εξειδίκευση επιστημόνων (μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου τους) στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Στόχοι

Η στοχοθεσία και η κατεύθυνση του προγράμματος είναι πολλαπλή. Κατ’ αρχάς προκρίνεται η διττή λειτουργία από τη μία, προηγμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης των συμμετεχόντων του προγράμματος και από την άλλη συνολικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, από οργάνωση έως πραγμάτωση και αξιολόγηση προγραμμάτων, της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Μεταξύ άλλων, τα κυριότερα εργαλεία για την προαγωγή των στόχων αυτών θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Συστηματική έρευνα στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παραγωγή νέων ιδεών και ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών μεθόδων.
 • Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς Ελλάδας και εξωτερικού, για την εξάπλωση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επίπεδο εκπαίδευσης, θεσμών και φορέων που συμμετέχουν διαμορφώνουν, λαμβάνουν και ελέγχουν τις αποφάσεις για την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Υποψήφιοι συμμετέχοντες: μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία πτυχίου
 4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου
 5. Αντίγραφο προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 6. Δημοσιεύσεις (βιβλία/μονογραφίες, άρθρα, εισηγήσεις/κεφάλαια)
 7. Αποδεικτικά ερευνητικής, επιστημονικής, επαγγελματικής ή κοινωνικής δραστηριότητας
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Δύο συστατικές επιστολές
 10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικών/Γερμανικών/Ιταλικών/Γαλλικών, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Το μεταπτυχιακό είναι πλήρους φοίτησης διάρκειας 18 μηνών, με δίδακτρα φοίτησης 2.700 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ισχύει μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021. 

Πληροφορίες: 2241099120 /psemper@rhodes.aegean.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!