Πανεπιστήμιο Κύπρου: Φυσική

της Αρτέμιδος Βενιέρη

Μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για τα ακόλουθα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου, τα οποία αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τμήμα Φυσικής

Το τμήμα φυσικής προσφέρει είκοσι (20) θέσεις προγραμμάτων για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται 12 θέσεις σε μεταπτυχιακά και 8 θέσεις σε διδακτορικά προγράμματα.

φυσική

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

 • Βαρύτητα και Κοσμολογία
 • Θεωρητική και Πειραματική Πυρηνική Φυσική
 • Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Υψηλών Ενεργειών
 • Φωτονική, Lasers και Οπτοηλεκτρονική
 • Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
 • Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία και τον συντονιστή των προγραμμάτων:

Τηλ.: 22 892820, Φαξ: 22 895083, Εmail: toulla@ucy.ac.cy

Πληροφορίες για όλα τα προγράμματα στη Φυσική

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στα προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, ώρα 12 το μεσημέρι. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν και τα εξής έγγραφα:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (Μεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου) ή βεβαίωση αποφοίτησης. Σε περίπτωση εισαγωγής στο πρόγραμμα, τα πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης στο εκάστοτε πρόγραμμα.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας

Α) Για διεθνείς φοιτητές

Β) Για εισαγωγή σε αγγλόφωνο πρόγραμμα

Γ) Για εισαγωγή σε πρόγραμμα, στο οποίο η γνώση της Αγγλικής είναι προαπαιτούμενη.

 • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 • Μια μικρή έκθεση (εώς 2 σελίδες) στην οποία θα αναγράφονται οι στόχοι και τα ενδιαφέροντα του αιτούμενου
 • Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα ονόματα δύο (2) τουλάχιστον καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους οι αιτούντες θα έχουν ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών. Η υποβολή συστατικών επιστολών  πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Αξίζει να αναφερθεί πως το τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες προσωπικές πληροφορίες.

Σε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα ζητούνται τρείς συστατικές επιστολές. Για αυτό συστήνεται να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος που σας ενδιαφέρει, ώστε να βεβαιωθείτε για τον αριθμό των επιστολών.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο πρόγραμμα της επιλογής του, θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την εκδίδουσα Αρχή.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν πως η αίτηση τους έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Αμέσως μετά την καταχώρηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχής υποβολή της.

Δίδακτρα

Το κόστος κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 5.000 €, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:

 • 10.250 € για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • 8.000 € για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση
 • 10.000 € για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στο Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
 • 7.500 € για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • 6.500 € για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στο Intelligent Critical Infrastructure Systems

Διδακτορικά προγράμματα

Για όσους διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, το συνολικό ποσό διδάκτρων είναι 4.000 €.

Για όσους δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, το συνολικό ποσό διδάκτρων είναι 6.500 € (δεδομένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών σε 6 έτη/12 εξάμηνα)

Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών (με μέγιστη διάρκεια 8 έτη) αντιστοιχεί στο ποσό των 1250 € (625€ το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό για την επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων ανέρχεται σε 9.000 €.

Στο εφαρμοσμένο πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας, προστίθεται το ποσό των 1000 € για την πληρωμή υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις γραμματείες των τμημάτων καθημερινά, από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, ώρα 8:00 π.μ – 14:00 μ.μ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!