Πανεπιστήμιο Πειραιώς: MBA – Tourism Management

του Χρήστου Καραβασίλη

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού (MBA – Tourism Management) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους από την Τρίτη 01/03/2022 μέχρι και την Παρασκευή 13/05/2022 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Γενικές πληροφορίες και σκοπός του προγράμματος

Tourism ManagementΟ μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών εισαχθέντων φοιτητών είναι κατά προσέγγιση 50 ανά ακαδημαϊκό έτος. Πρόκειται για το μοναδικό ΜΒΑ στην Ελλάδα με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Τουρισμού ενώ μάλιστα είναι από τα πρώτα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που ιδρύθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα «μετάβασης» από το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου, στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία υψηλού επιπέδου στελεχών εφοδιασμένων με τις κατάλληλες και σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις. Η προαγωγή της έρευνας τόσο σε οικονομικό, επιχειρηματικό όσο και σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτισμικό επίπεδο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Ταυτόχρονα, το ΠΜΣ δίνει βάση στη δια βίου εκπαίδευση των στελεχών τόσο των ελληνικών όσο και των διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Τέλη φοίτησης

Τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού προγράμματα ανέρχονται συνολικά στα 7.500 ευρώ. Η καταβολή́ των τελών φοίτησης γίνεται στην αρχή́ κάθε εξαμήνου (2.500 ευρώ ανά́ εξάμηνο).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2022).
  3. Αναλυτική βαθμολογία.
  4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει).
  5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
  6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο.
  7. Βιογραφικό σημείωμα.
  8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη εάν υπάρχει (σχετικό έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
  9. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες.
  10. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στη:

Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34

– ΜΒΑ Tourism Management:  210 4142079, 210 4142281   email: litsanto@unipi.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!