Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Διδακτορικό στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

της Ελένης Πετεινού 

Σχετικά με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, με έδρα την Λευκωσία, αλλά ακολουθεί την σύγχρονη και ευέλικτη μέθοδο της ανοικτής, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προγράμματα που προσφέρει είναι ισότιμα με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά, ιδρύματα παγκοσμίως και αξιολογούνται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). Στόχοι του είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η προώθηση της εξ αποστάσεως μάθησης, η προαγωγή της ακαδημαϊκής γνώσης και της επιστημονικής έρευνας.

Σκοπός

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, θέσεις υποψήφιων για Διδακτορικό (PhD) με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση της πρωτότυπης έρευνας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το θέμα του διδακτορικού θα πρέπει να είναι συναφές με τις εξής ερευνητικές περιοχές:

  • Ελληνορωμαϊκός κόσμος και Βυζάντιο
  • Κλασσική Φιλολογία και σύγχρονη πρόσληψη

Βασικές Πληροφορίες

Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια του διδακτορικού ορίζεται στα 3 έτη ενώ η μέγιστη στα 8 έτη με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2021. Γλώσσα εκπόνησης των διδακτορικών σπουδών είναι η ελληνική και οι Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS),  που εξασφαλίζουν, όσοι ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, ορίζονται συνολικά στις 180.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι ενδιαφερόμενοι, για να γίνουν δεκτοί για αξιολόγηση, θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή με την αναφερθείσα ερευνητική περιοχή, από αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Δίδακτρα

Το κόστος του διδακτορικού προγράμματος ανέρχεται στα 675 ανά εξάμηνο, για τα πρώτα 6 εξάμηνα, ενώ για κάθε επιπλέον εξάμηνο μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής το ποσό ορίζεται στα 337,50 ανά εξάμηνο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει στη Δήλωσή τους να συμπεριλάβουν:

  1. Προκαταρκτικό Τίτλο για τη διδακτορική τους διατριβή
  2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης
  3. Επιστημονικές ή άλλου είδους διακρίσεις
  4. Ερευνητικό-επιστημονικό έργο
  5. Περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος

Αιτήσεις-Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 Μαρτίου μέχρι και τις 25 Μαΐου 2021 στην ιστοσελίδα της αίτησης,

ενώ όσοι χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Κα Χριστοφή Χαρούλα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!