Πανεπιστήμιο Κύπρου: 6 Υποτροφίες στο Κέντρο Αριστείας “Κοίος”

της Μυρτώς Μιχαηλίδου

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση έξι (6) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες των οποίων οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές, θα εγγραφούν είτε στο πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είτε Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα διεξάγουν έρευνα στις εγκαταστάσεις του «ΚΟΙΟΣ» σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

 • Συστήματα αυτόματου ελέγχου
 • Υπολογιστική νοημοσύνη και μάθηση μηχανής (computational intelligence, machine learning)
 • Αυτόνομα συστήματα (autonomous systems)
 • Βελτιστοποίηση (optimization)
 • Δίκτυα (networks)
 • Ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα πραγματικού χρόνου (embedded and real time systems hardware and software)
 • Διάγνωση σφαλμάτων (fault diagnosis)
 • Κυβερνοασφάλεια, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ανοχή σφαλμάτων (cyber-security, reliability, resiliency and fault tolerance)
 • Αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα (dependable integrated systems)
 • Κυβερνοφυσικά συστήματα (cyber-physical systems)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things)
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών
 • Ευφυή δίκτυα νερού
 • Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπολογισμός στην ακμή (edge computing).

Υποψήφιοι με εξαιρετικό μαθηματικό υπόβαθρο ή/και εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Περιγραφή θέσης

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα μπορέσουν να διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δίνοντας έμφαση στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια συστημάτων σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Καθήκον τους θα είναι να παράγουν και δημοσιεύουν ερευνητικά αποτελέσματα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, με στόχο την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως αναμένεται ότι θα συμβάλλουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» με στόχο την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων.

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου

Απαραίτητη θεωρείται η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και να έχει εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και αυτοδιαχείρισης. Πολύ σημαντικό ρόλο έχουν επίσης οι τεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες, καθώς και οι γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων μηχανικών, πληροφοριακών, μαθηματικών ή επιστημονικών καθηκόντων. Επιπλέον, η κριτική σκέψη αποτελεί αναγκαίο προσόν, καθώς ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη λογική και την αντίληψή του για να εντοπίσει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες εναλλακτικών λύσεων, συμπερασμάτων ή προσεγγίσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα. Τέλος, η αποτελεσματική και λειτουργική διαχείριση χρόνου είναι μια απαραίτητη ικανότητα, που θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Μηχανική (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανολόγου Μηχανικού) ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή σε παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Όροι υποτροφίας

Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, για διάστημα 3-5 ετών. Περιλαμβάνει τα δίδακτρα φοίτησης καθώς και μηνιαίο μισθό μεταξύ €1000 – €1700 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Η άδεια μητρότητας θα χορηγείται με βάσει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων από το 1980 έως το 2012.

Υποβολή ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν την υποτροφία για σποτδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι/ες για εργοδότηση, καθώς και την ερευνητική περιοχή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν (μπορεί να είναι περισσότερες από μια περιοχές)
 2. Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών (μπορεί να συμβληθεί με την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) (μέχρι 1 σελίδα)
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 4. Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc
 5. Τουλάχιστον δυο συστατικές επιστολές (που θα σταλούν απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος) από Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 5 μ.μ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22893460 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kioshiring@ucy.ac.cy.

Ιστοσελίδα του KOIOS Research Center

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!