Πανεπιστήμιο Κύπρου: ΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη»

του Χρήστου Καραβασίλη

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει την έναρξη του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος «Τεχνητή Νοημοσύνη». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, το ΠΜΣ έλαβε πρόσφατα έγκριση από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρεται, το δίκτυο συνεργασίας του προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, University of Bologna, Technical University of Dresden, και University of Ruse Angel Kanchev), το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας CYENS και τέσσερις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας (Nodes & Links Labs, 3AeHealth LTD, INJENIA SRL, MLPS AD).

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος

Σκοπός του νέου αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι η δημιουργία ενός ακαδημαϊκού δικτύου διασυνδέσεων με τη βιομηχανία, παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντική προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική εμπειρία. Το ΠΜΣ στοχεύει να προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα, το οποίο θα περιέχει ένα ισχυρό διεπιστημονικό στοιχείο, όπως απαιτείται από τη σύγχρονη ανθρωποκεντρική, εξηγήσιμη και υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη.

Περιλαμβάνονται μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, ηθικής και επιχειρηματικότητας. Επίσης, η παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας στους φοιτητές κρίνεται ύψιστης σημασίας, καθώς στόχος είναι η δημιουργία αποφοίτων ικανών να ακολουθήσουν μια καριέρα που να σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και να ανελιχθούν στον επαγγελματικό στίβο, ιδρύοντας πιθανώς και τις δικές τους νεοφυείς επιχειρήσεις.

Γενικές πληροφορίες

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί είκοσι (20) φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο του 2022. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα και έχει διάρκεια 1.5 έτος (90 ECTS). Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.125 ευρώ.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος online application system.

Προαπαιτούμενα υποβολής αιτήσεων

τεχνητή νοημοσύνηΤο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, προτού προβούν στην αποστολή των αιτήσεών τους.

Πιο συγκεκριμένα τα προαπαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

1) Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου σε καθαρές/εφαρμοσμένες επιστήμες (πληροφορική, μαθηματικά κ.λπ.) ή μηχανική (μηχανικός υπολογιστών, βιοϊατρική μηχανική) ή γνωστική επιστήμη, με ελάχιστο γενικό βαθμό Πτυχίου 6.5/10.

2) Βασικές γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης και προγραμματισμού υπολογιστών που αποκτήθηκαν μέσω προηγούμενων σπουδών ή εργασιακής εμπειρίας.

3) Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για φοιτητές που  έχουν λάβει πτυχία αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού προγράμματος.

Τα αποδεκτά πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι διαθέσιμα στην διεύθυνση του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι φοιτητές αφού βεβαιωθούν ότι τις πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης.
  3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο.
  4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.

Υποτροφίες

Το Τμήμα προσφέρει ένα μικρό αριθμό υποτροφιών για πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων, νεοεισερχόμενων φοιτητών επιπέδου Μάστερ. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Βήμα 11 της ηλεκτρονικής αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στην συντονίστρια του προγράμματος, Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, στο παρακάτω email: elpida@ucy.ac.cy

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη κάνοντας click εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!