Πανεπιστήμιο Κρήτης: 7 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες για τους απόφοιτους του

της Έλλης Πασολλάρη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», στους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η προκήρυξη αφορά τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διακήρυξη διαγωνισμού, αλλά με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη». Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεται σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά την 378η/19-10-2017 συνεδρία και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν στην από 12-10-2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα με το αρ. 3131/03-06-2005 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, παράλληλα με την 102/2017 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, περί ερμηνείας της διαθήκης.

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν έξι (6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€) η κάθε μία, καθώς και μία (1) υποτροφία για σπουδές σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ύψους οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€).

Η υποτροφία θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

Επίσης, η υποτροφία μπορεί να διακοπεί αν, για οποιονδήποτε λόγο, γίνει μείωση των εσόδων του Κληροδοτήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο υπότροφος δεν έχει δικαιώματα στην απόφαση διακοπής της υποτροφίας του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο κτίριο διοίκησης ΙΙ, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2018.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
  2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς»
  3. Αναλυτική βαθμολογία, η οποία θα ληφθεί υπ’ όψιν σε περίπτωση ισοψηφίας.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620, κ. Ε. Μπαλάφα και από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, κ. Α. Τσαλίμη τηλ. 2810393200.

Παρακάτω παρατίθενται τα αρχεία με την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση, που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:

  1. Αναλυτική προκήρυξη
  1. Αίτηση φοιτητών

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 159986

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!