πανεπιστήμιο μακεδονιας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΔΠΜΣ: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

του Γιάννη Λαγού

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με έδρα τον Βόλο. Θεωρείται ένα πολύ αξιόλογο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας. Φοιτούν σε αυτό περίπου 14.000 προπτυχιακοί φοιτητές, 2.150 φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, 1.400 διδακτορικοί φοιτητές και υπάρχουν 710 μέλη ΔΕΠ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει τη δυνατότητα πολλών αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κάθε δραστηριότητα που τους ενδιαφέρει. Επίσης, το πανεπιστήμιο έχει ιδρύσει το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης με στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση των ενηλίκων.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Τμήματα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του προγράμματος.

Προϋποθέσεις

Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων συναφών σχολών. Σημαντικό ρόλο για την επιλογή τους έχει η εργασιακή και η ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας.

Για την απόκτηση του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος πρέπει οι φοιτητές να παρακολουθήσουν 14 μαθήματα και να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική τους εργασία. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοικτές από την 1η Σεπτέμβριου έως τις 30 Σεπτεμβρίου. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1 . Χρειάζεται η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα (αποστολή στο e-mail).

2. Βιογραφικό Σημείωμα (αποστολή στο e-mail).

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης εκπλήρωσης των υποχρεωτικών μαθημάτων για την λήψη του πτυχίου των υποψηφίων. Όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές σε ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού επιπέδου ανά εξάμηνο.

5. Δημοσιεύσεις, Εργασίες σχετικές, έρευνες, εργασιακή εμπειρία.

6. Φωτοτυπία ταυτότητας.

7. Ξένες γλώσσες.

8. Δύο Μικρές φωτογραφίες.

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι αληθή.

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα πρέπει να αποσταλούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: acare@uth.gr

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής
Γραμματεία ΔΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)
Τ.Θ. 1400
Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41100, Λάρισα
Τηλ.: 2410-685710

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!