Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΜΣ: Βιοτεχνολογία

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΜΣ: Βιοτεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προκηρύσσει το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με τίτλο «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος». Αναλυτικά, το ΠΜΣ στη Βιοτεχνολογία έχει στόχο να καταρτίσει επιστήμονες, ώστε να χρησιμοποιούν σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να βρουν εργασία στο δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Ακόμη, πόροι του Προγράμματος και ιδιωτικοί φορείς προσφέρουν υποτροφίες για την έρευνα. Οι φοιτητές αποκτούν εργασιακή εμπειρία αφού κάνουν πρακτική άσκηση σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και εταιρείες.

Το ΠΜΣ αξιοποιεί τεχνικές υποδομές ασύγχρονης εκπαίδευσης για να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στοχεύει παράλληλα, στην εγκαθίδρυση διδακτικής συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, οι φοιτητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Μεταξύ 13/10/2021 και 30/11/2021 είναι η προθεσμία υποβολής.

Διάρκεια σπουδών

Η έναρξη του ΠΜΣ θα γίνει τον Μάρτιο 2022 και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις, μέρος των μαθημάτων μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Κόστος παρακολούθησης 

Το κόστος των διδάκτρων είναι 4.000 ευρώ και μπορούν να τα καταβάλουν οι φοιτητές ως εξής:

 • 200 €: Α’ εξάμηνο
 • 400 €: Β’ εξάμηνο
 • 400 €: Γ’ εξάμηνο

Δύο υποτροφίες, που είναι χορηγία του Συλλόγου Θεσσαλών «Ασκληπιός» και του Συλλόγου Μαγνησίας «Αργοναύτες» της Νέας Υόρκης, θα αποκτήσουν δύο φοιτητές στο πλαίσιο του ΠΜΣ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες για να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι:

 • Πτυχιούχοι από τα παρακάτω Τμήματα των ΑΕΙ της ημεδαπής:
  • Επιστημών Υγείας
  • Θετικών Επιστημών
  • Γεωπονικών Επιστημών
  • Κτηνιατρικής
  • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Πτυχιούχοι αντίστοιχων των παραπάνω Τμημάτων της αλλοδαπής.
 • Πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με προσωπική συνέντευξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικάΒιοτεχνολογία

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία του ΠΜΣ και πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (υπόδειγμα βιογραφικού στην ιστοσελίδα ΠΜΣ).
 3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι θα αποφοιτήσουν σύντομα, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
 5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών. Για τους αλλοδαπούς είναι απαραίτητη και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις γραπτές ή προφορικές από επιτροπή που ορίζει η ΓΣΕΣ.
 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες βρίσκουν την προκήρυξη για το νέο ΠΜΣ εδώ και μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακάτω:

 • http://nutri-environment.bio.uth.gr 
 • στο τηλέφωνο της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών:  2410-565298, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 10.00 – 14.00
 • στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pms-nutrienv@uth.gr
 • στη διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!