Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

της Μυρτώς Ζάρα

Προκήρυξη 5 (πέντε) Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει την έναρξη 5 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Βασικές πληροφορίες για τα Π.Μ.Σ.

Τα προγράμματα αφορούν το αντικείμενο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η διάρκειά τους θα καλύπτει 3 ή 4 διδακτικά εξάμηνα, αναλόγως του προγράμματος. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε περιβάλλον μικτής διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές που συνίστανται από:

  1. έναν ολιγοήμερο κύκλο εντατικής διδασκαλίας ανά εξάμηνο
  2. ψηφιακές διαδικασίες μάθησης.

Αντικείμενα σπουδών των Π.Μ.Σ.

1.”Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων”

Το πρώτο πρόγραμμα, “Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων”, αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

2.”Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς”

 

Το δεύτερο πρόγραμμα, “Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς”, πραγματεύεται την εντατική εκπαίδευση σε στοχευμένα θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς, με σημείο αναφοράς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

3.”Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”

Το τρίτο πρόγραμμα, “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, στοχεύει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων στον χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καλύπτοντας μία πληθώρα μορφών Πληροφοριακών Συστημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα (των πληροφοριακών συστημάτων εσωτερικής υποστήριξης, εξασφάλισης ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες, ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής και διαβούλευσης, αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, διαλειτουργικότητα, κτλ).

4.”Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα”

Το τέταρτο πρόγραμμα, “Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα”, εξασφαλίζει την ανάπτυξη γνωστικού υπόβαθρου στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων σε φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν γνώσεις Πληροφορικής. Ο στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγή των αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, διαφορετικών ειδικοτήτων, στα σύγχρονα θέματα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις αρχές που διέπουν την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

5.”Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Το πέμπτο πρόγραμμα, “Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” πρόκειται για διιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλύπτει την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην επιστήμη της Διοίκησης Νεοφυών Επιχειρήσεων, προσεγγίζοντας θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τεχνικές και στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρηματικά μοντέλα, ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό, ψηφιακά startups και ψηφιακές υπηρεσίες.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά στην ιστοσελίδα (http://msc.icsd.aegean.gr) μέχρι και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Πληροφορίες/Επικοινωνία

Για  κάθε  συμπληρωματική  πληροφορία, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να  απευθυνθούν στη Γραμματεία  του Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα 22730 82054 & 82210 (09.00 – 15.00) ή στο email dmicsd@aegean.gr, είτε να επισκεφθούν την ηλεκτρονική  διεύθυνση http://msc.icsd.aegean.gr/

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!