ΠΜΣ “Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων” στο ΠαΠει

της Αγγελικής Μαύρου

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων’’ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι ημερομηνίες εγγραφής θα ανακοινωθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε δέκα μαθήματα (1ο-2ο εξάμηνο) και να ολοκληρώσουν την διπλωματική τους εργασία (3ο εξάμηνο). Τα μαθήματα συνδυάζουν την διά ζώσης εκπαίδευση (65% των συνολικών διδακτικών ωρών) και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (35% των συνολικών διδακτικών ωρών). Στο πλαίσιο του προγράμματος οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν 3 από τις παρακάτω κατευθύνσεις: α) Management αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, β) Marketing αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, γ) Οικονομική Διαχείριση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Προθεσμία Υποβολής και Δικαιολογητικά για το ΠΜΣ “Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων”

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέχρι και 28/9/2020 ηλεκτρονικά. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν οι αιτήσεις τους υπ’ όψιν, οφείλουν να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή pdf:

 1. Αίτηση ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας. Η είσοδος στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ γίνεται από τον διαδικτυακό τόπο εδώ.
 2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας.
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης Περάτωσης Α’ κύκλου Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης(σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου/διπλώματος από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος Α’ κύκλου σπουδών απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του αιτούντος καθώς και η βαθμολογία του σε όλα τα μαθήματα.
 6. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από την γραμματεία του οικείου τμήματος (εφόσον ο τίτλος και ο βαθμός της πτυχιακής δεν περιλαμβάνεται στην αναλυτική βαθμολογία ή στο παράρτημα διπλώματος).
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας Β2 επιπέδου σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ, το οποίο θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
 8. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια (Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών που θα συμπεριληφθούν είναι 4).
 9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίων, εάν υπάρχουν (Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων που θα συμπεριληφθούν είναι 4 σε περιοδικά και 4 σε πρακτικά συνεδρίων).
 10. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή εργασιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).
 11. Άλλοι τίτλοι σπουδών (1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών).

Διαδικασία επιλογής

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν ύστερα από αξιολόγηση του φακέλου τους και ανάλογα με τα μόρια που θα συγκεντρώσουν (λαμβάνεται υπ’ όψιν η εκπαιδευτική, επαγγελματική και ερευνητική-συγγραφική δραστηριότητα των υποψηφίων). Από την στιγμή της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν στην διάθεσή τους 5 εργάσιμες ημέρες για υποβολή ενστάσεων έναντι των αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δρ. Άννα Κουρτεσοπούλου, υπέυθυνη Γραμματείας του Τμήματος, στην διεύθυνση Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100 κάθε Δευτέρα -Παρασκευή ώρες 9.00-13.00, τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 89656- 6973390620, email: akourtes@uop.gr, ιστοσελίδα http://pmssm.uop.gr/

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!