Δίκαιο και Πληροφορική

ΠΑΜΑΚ: Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Πληροφορική»

της Πέγκυ Κτιστάκη

Προκηρύσσεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 7ο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.ΠΜ.Σ.) με τίτλο «Δίκαιο και Πληροφορική», από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την εισαγωγή έως 50 μεταπτυχιακών φοιτητών ή/και τελειόφοιτων προπτυχιακών, με δεδομένο να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την λήξη των εγγραφών. Δικαίωμα συμμετοχής (ως υπεράριθμοι) έχουν οι δικαστές και εισαγγελείς και όσοι έχουν στην κατοχή τους Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα της Νομικής ή της Πληροφορικής.

Η έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ.  θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2023 και θα διαρκέσει 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ το κόστος του Μεταπτυχιακού ανέρχεται στα 3000 ευρώ.

Αιτήσεις

Η προθεσμία για την αποστολή των αιτήσεων διαρκεί ένα μήνα, από 15/11/2022 έως 15/12/2022 και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εδώ.

Ο φάκελος με την υποψηφιότητά τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναγράφονται παρακάτω, πρέπει να κατατεθούν:

 • Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική» Γραφείο 220, Γ΄ κτίριο, 2ος όροφος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη, 11:00 – 14:00.

ή

 • Ταχυδρομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (υπόψη Γραμματείας ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορικήθυρίδα 35).

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική» γίνονται δεκτοί όσοι έχουν Πτυχίο σε τμήματα:

 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών
 • Λοιπών τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών
 • Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω τμήματα
 • Νομικής
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Κοινωνικών Επιστημών
 • Διεθνών Σπουδών
 • Διοίκησης
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομικών

Ακόμη, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πτυχιούχοι ισότιμων τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, Τ.Ε.Ι. και Ανώτατων Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών.

Οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν καλή γνώση αγγλικών, τουλάχιστον Β2 και πάνω.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

 • Αίτηση συμμετοχής, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων (προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (Β2 ή ανώτερο)
 • Συνυπολογίζονται θετικά αποδεικτικά από αντίστοιχες ερευνητικές δραστηριότητες ή/και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος επιβάλλεται να καταθέσει στη Γραμματεία του τμήματος επιπλέον δύο φωτογραφίες του.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα συνυπολογιστούν τα εξής κριτήρια:

 • Συνάφεια και βαθμός πτυχίου (45%)
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (10%)
 • Πιθανή ερευνητική δραστηριότητα/επαγγελματική εμπειρία (15%)
 • Επιπλέον τίτλοι σπουδών (10%)
 • Γνώση άλλων ξένων γλωσσών, εκτός της αγγλικής (5%)
 • Συνέντευξη (15%)

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες πάνω στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες https://www.uom.gr/mli και http://www.itlaw.uom.gr/ ή να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310891654 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mli@uom.edu.gr .

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!