ΠΑΜΑΚ: Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων

της Βάσως Κοκοβάκη

Γενικές Πληροφορίες

Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο μεταπτυχιακό Αναλυτική των Επιχειρήσεωνπρόγραμμα “Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων” (Master in Business Analytics and Data Science) θα γίνουν δεκτοί κατ’ ανώτατο όριο 40 φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, τον εν λόγω κύκλο σπουδών, ο οποίος προσφέρεται από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι από σχολές με συναφές αντικείμενο. Επιπροσθέτως, αίτηση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν και όσοι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται κάτω από πέντε μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους. Ακόμη, σύμφωνα με το ν.3328/2005(Α΄80) τα διπλώματα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Κόστος προγράμματος

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελείται από δύο εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το χρηματικό ποσό μπορεί να δοθεί σε έξι δόσεις και ανέρχεται συνολικά στα 3.900 ευρώ. Όσοι ενδιαφερόμενοι εργάζονται, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΟΑΕΔ αναφορικά με τη χρηματοδότηση η οποία προσφέρεται.

Δικαιολογητικά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί να κατατεθεί από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021:

Α) Μέσω επισύναψης των απαραίτητων δικαιολογητικών προς την ηλεκτρονική διεύθυνση mbads@uom.edu.gr

Β) Μέσω παράδοσής του στο θυρωρείο, στο κουτί εγγράφων του ΠΜΣ

Γ) Ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636  Θεσσαλονίκη, υπόψιν ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, 2310 891212)

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος  (https://www.uom.gr/mbads),  να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2310 891212) ή και μέσω mail (mbads@uom.edu.gr). Ακόμη, η γραμματεία (Γραφείο Ζ 103, 1ος όροφος) λειτουργεί κατόπιν ραντεβού Τρίτη έως Παρασκευή 16:30-19:00.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!