τηλεπικοινωνιών

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

της Χλόης Παπαδοπούλου

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών: Σκοπός