ΟΠΑ: ΠΜΣ “Αναλυτική Μάρκετινγκ”

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 απευθύνει πρόσκληση σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να δηλώσουν υποψηφιότητά για το Π.Μ.Σ. «Αναλυτική Μάρκετινγκ» με δυνατότητα:

  • Πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, ή
  • Μερικής φοίτησης, διάρκειας τεσσάρων (4) εξάμηνων συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αναλυτική Μάρκετινγκ (MSc in Marketing Analytics).

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της επιστήμης και της αναλυτικής του μάρκετινγκ, περιλαμβάνοντας ποσοτικές αναλύσεις, υποδείγματα, έρευνες και λήψη αποφάσεων στο μάρκετινγκ με βάση την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων από τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο φυσικό ή στο ψηφιακό περιβάλλον.

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων

1. Ο βαθμός πτυχίου ή πτυχίων σε προηγούμενες προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και συνάφεια αυτών των πτυχίων με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
2. Η επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. καθώς και οι βαθμολογίες τους.
3. Η επίδοση σε διπλωματική εργασία και συνάφεια της με το παρόν γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
4. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
5. Άλλες δεξιότητες (βαθμός σε εξετάσεις GMAT/GRE, γνώσεις χρήσης Η/Υ και λογισμικών, συναφή σεμινάρια κ.λπ.),

καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:

1. Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
2. Προσωπική συνέντευξη.
3. Συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς.
4. Προηγούμενη σχετική ερευνητική δραστηριότητα.
5. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής.
6. Τυχόν διακρίσεις/βραβεύσεις.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε:

  • 4.800 € για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή
  • 5.800 € για το τμήμα μερικής φοίτησης

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που θα βρείτε εδώ έως 31 Μαΐου 2023.

Σε περίπτωση δια ζώσης υποβολής ή ταχυδρομικής αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα γίνει απευθείας επικοινωνία της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.

Στοιχεία επικοινωνίας Π.Μ.Σ.

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Αναλυτική Μάρκετινγκ», Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ
Καθημερινά από 09:30 έως 16:30.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-8203665
Email: marketinganalytics@aueb.gr
Website

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!