Οικονομική και επιχειρησιακή στρατηγική

ΠαΠει: Msc Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική

της Ζήνας Νάστου

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιείται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πάνω στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συγκεκριμένα από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Η διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι δύο έτη (4 εξάμηνα).

Μαθήματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν 12 μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής και να ολοκληρώσουν εργασία για το Μεταπτυχιακό τους Δίπλωμα. Στο Δ’ εξάμηνο πραγματοποιείται η εργασία, και εφόσον το επιλέξει ο φοιτητής και η πρακτική άσκηση, της οποίας οι πιστωτικές μονάδες δεν περιλαμβάνονται στο πτυχίο. Προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Ποιοι γίνονται δεκτοί;

Στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό δεκτά γίνονται 80 άτομα ανά έτος, που έχουν αποφοιτήσει από ΑΤΕΙ/ΤΕΙ/ΑΕΙ της χώρας ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών. Προκειμένου να αξιολογηθούν, οι ενδιαφερόμενοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη.

Δίδακτρα

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, θα ήταν καλό να γνωρίζουν ότι τα προβλεπόμενα δίδακτρα ανέρχονται στα 6.500€. Το ποσό οφείλουν να το καταβάλουν σε τέσσερις δόσεις κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2021.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η προθεσμία λήγει στις 07/06/2021.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση
  2. Βιογραφικό ενδιαφερομένου.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται ο μέσος όρος.
  5. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους ενδιαφερομένους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε ίδρυμα του εξωτερικού.
  6. Αποδεικτικό επιπέδου Β2 για γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
  9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες χρήσιμη είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος ή όσοι επιθυμούν μπορούν να καλέσουν τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος η οποία λειτουργεί Δευτέρα- Παρασκευή 12:00- 18:30. Τηλ. 210 414.2284 6943934314 & Fax: 210 414.2055, email: strategy@unipi.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!